Vertigoda kişinin hareket hissiyatı yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Tınaz,

Vertigo tanısı nasıl konulur?

Vertigolu bir hastanın değerlendirilmesinin temelim fizik muayene ve detaylı bir tıbbi özgeçmiş alınması oluşturur. Öncelikle gerçek vertigo olup olmadığı ayırt edilmelidir. Bulantı, kusma, terleme ve anormal göz hareketler, araştırılır. Ne kadar süredir olduğu, atakların ne kadar sürduğü, pozisyonla ilişkisi, ilaç kullanım hikayesi ve yakın zamanda bir kafa travması geçirilip geçirilmediği sorgulanır. İşitme değerlendirilir. Şüphe varlığında işitme ve orta kulak basınç testleri yapılmalıdır. Eşlik eden nörolojik semptomlar (uykuya eğilim, bilinç kaybı, konuşma bozukluğu gibi) mutlaka sorgulanmalıdır. Bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans inceleme gibi ileri görüntüleme teknikleri kullanılmalıdır. 

Bulunduğu çevrenin kişinin çevresinde dönmesi veya hareket etmesi hissine vertigo denir. Dengesizlikten farkı, bir hareket illüzyonu yaşatması, yani çevredeki objelerin aslında olmadığı şekilde dönüyormuş gibi algılanmasıdır.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Kulak Burun Boğaz bölümünden Prof. Dr. Mehmet Tınaz, vertigonun kendi başına bir hastalık olmadığına, altta yatan bir başka hastalığın belirtisi olduğuna dikkati çekiyor.

Vertigonun nedenleri?

Temel olarak beyin ve iç kulaktaki denge organıyla ilgili olmak üzere iki ana bölgeden kaynaklanabilir. İç kulağın iki temel fonksiyonundan birisi işitme, diğeri de dengedir. İç kulak denge organındaki herhangi bir sorun baş dönmesi tablosuyla karşımıza çıkabilir. İyi huylu pozisyona bağlı vertigo en sık görülen vertigo nedenidir. Ani kafa hareketleriyle ortaya çıkan ve birkaç saniye süren ataklarla karakterizedir. Nadiren ciddi bir seyir gösterip çoğunlukla tedaviye iyi yanıt verir. İç kulakta iltihabı bir sürece yol açabilecek herhangi bir olay ani başlangıçtı vertigoya neden olur. İç kulağın iltihabi hastalıklarında işitmeyle ilgili kısımlar da etkilenebileceğinden, derecesi değişken olmak üzere işitme kaybı da eşlik edebilir. İç kulakla ilgili iltihabi bozuklukların en sık sebebi orta kulak iltihabıdır. Bir diğer kronik vertigo sebebi olan meniere hastalığında, vertigo atakları, kulakta çınlama ve işitme kaybından oluşan karakteristik üçlü yakınmalar görülür. Bu hastalıkta vertigoya eşlik eden ve hastalığın seyri boyunca şiddeti değişebilen işitme kaybı, hastalığın en Çekiç, Örs ve Üzengi kemikleri tipik özelliklerinden birisidir. Vertigoda kişi bir hareket hissiyatı yaşar, hareket eden kendisi veya çevre olabilir, en sıklıkla da odanın kişinin çevresinde dönmesi şeklinde tanımlanır. Vertigo sıklıkla göz kararması ve dengesizlikle karışır. Araç tutması da yine farklı bir durumdur; burada denge sisteminin sarsıntı ve sallanma gibi tekrarlayan uyaranlara yanıt olarak denge adaptasyonunu sağlayamaması söz konusudur.

Ne zaman doktora başvurulmalı?

Ne şiddette olursa olsun vertigoyla uyumlu klinik yakınmalar var ise zaman kaybetmeden bir nörolog veya kulak burun boğaz hekimine başvurulmalıdır. Çoğu vertigo sebebi kendi kendini sınırlayan iyi huylu patolojilerdir ancak nadir de olsa merkezi sinir sistemi patolojilerinin de ilk semptomu basit bir vertigo olabilir ve ihmal edilmesi durumunda hayatı tehdit eden tablolar gelişebilir. Çift görme, baş ağrısı, uykuya eğilim, konuşmada güçlük, anormal göz hareketleri, bilinç bulanıklığı, uyaranlara yanıt vermeme, yürüyememe, kol ve bacaklarda güzçsüzlük ve koordinasyon bozukluğu gibi ek semptomlar vertigoya eşlik ediyorsa zaman kaybetmeden bir hastanenin acil birimine başvurulmalı ve detaylı tetkikler yapılmalıdır. ?

Alternatif tedaviler

Kan dolaşımını bozan kafein, tütün ve alkol gibi maddelerden uzak durulmalıdır. Ne tedavi başlanacağı altta yatan etyolojiye göre değişir. Uygun tedavinin başlanılması ve hastanın takip edilebilmesi için vertigo tanısı konulan her hasta mutlaka bir kulak burun boğaz veya nöroloji uzmanına başvurmalıdır. Kişiye bir kere vertigo tanısı konulmuş ise, özellikle kafa travması yaratacak hadiselerden(egzersiz ve spor gibi) kaçınmak gerekir. Varsa yüksek tansiyon kontrol altına alınmalı, kolesterol değerleri normalin üzerindeyse düşürülmeli ve eğer kullanılıyorsa sigara bırakılmalıdır. Meniere hastalığı olan bireyler diyetlerindeki tuz oranını azaltmalı ve kafeinden kaçınmalıdır.


MİLLİYET Gazetesi / Orta Anadolu eki - 8 Eylül 2017

  • Vertigoda kişinin hareket hissiyatı yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Tınaz,
Tarih 8.9.2017 editor@florence.com
Paylaş