İnme hastaları, yakınları, inme bakımı ile uğraşanlar, inme alanında ilgili nörolog ve hemşireler, tıp fakültesi öğrencileri ve diğer paydaşları içine alan bir organizasyondur

Turkey Stroke Support Organization (TSSO) / Türkiye İnme Destek Organizasyonu (TİDO) inme hastaları, yakınları, inme bakımı ile uğraşanlar, inme alanında ilgili nörolog ve hemşireler, tıp fakültesi öğrencileri ve diğer paydaşları içine alan bir organizasyondur. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği tarafından desteklenmektedir.

Amaçlar:

Türkiye’de inme konusunda farkındalığı artırmak

Beyin damar hastalıkları konusunda lobi oluşturmak

İnme hasta ve hasta yakınlarını inme ile ilgili uzmanları ve sağlık elemanlarını bir şemsiye altında toplamak (inme şemsiyesi)

İnmeli hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini yükseltmek için sosyal olaylar ve çeşitli aktiviteler organize etmek

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği ve Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Bilimsel Çalışma Grubu aracılığı ile bu alandaki bilimsel gelişmeleri izlemek ve paylaşmak

Üyelere gereksinim duydukları hukuksal ve medikal konularda rehberlik etmek

Rehabilitasyon destek olanaklarını artırmak için çalışmalar yapmak

İnme risk faktörlerinden korunma konusunda farkındalık sağlamak ve eğitim düzeyini artırmak

İnme hastaları ve yakınlarının sağlıkta yaşam kalitesini artırmak

Hedefler:

İnme ile ilgili kişileri aynı şemsiye altında toplamak

Daha çok inme hastasının bilgi, tedavi ve destek programlarına ulaşmasını sağlamak

Serebrovasküler yan dalının bütün Türkiye’de yaygınlaşmasını sağlamak

İnme üniteleri konusunda bilgilendirme ve farkındalık sağlamak ve bu ünitelerin yaygınlaşması için etkin lobi faaliyeti oluşturmak ve yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak

Organizasyonumuz ile ulusal ve uluslararası etkin network oluşturmak

Yerel yönetimler ve hükümet ile bağlantılar kurmak ve destek almak


Tarih 9.11.2017 editor@florence.com.tr
Paylaş