Sigarayı bırakmada başarı kriteri en az 1 yıl boyunca sigara ya da başka bir tütün ürününü kullanmaması anlamına geliyor

Sigarayı Bırakmak İsteyen Herkes Sigarayı Bırakma İlaçlarından mı Kullanmalı?

Kesinlikle hayır. Ama herkes bırakma sürecine bir bağımlılıktan kurtulma dönemi olarak yaklaşmalı ve mucizeler beklememeli.

Biyorezonans, Akupunktur, Kimi Otlar Sigarayı Bırakmada Etkili mi?

Önce genel bir ilke paylaşayım: Tıpta mucize yolar. Ötesi yok. Nokta. Yani sağlık ve hastalık alanında her kim, ister ilaca, ister bir tetkikle, ister ameliyatla ya da sizin saydığınız ve saymadığınız yöntemlerle mucize yaptığını iddia ediyorsa bilelim ki yalan söylüyordur. Açık konuşuyorum; her ne şekilde olursa olsun mucize yarattığını iddia edenler şarlatanlardır. Saydığınız yöntemlerin hiçbirini önermiyorum. İnsan sağlığı ucuz değil. Düşünelim bir kez, öyle bir yöntem olsun ki, gerçekten sigara ya da her neyse kullandığı tütün ürününden kişiyi kurtarsın. Ama diyelim ki bu yöntem kişiyi sigaradan kurtarırken karaciğerini de mahvetsin.

Olumsuz Etkisi Olabilir

Böyle bir yöntemin kullanılması hiç mümkün olabilir mi? Düşünsenize şöyle bir ifade olabilir mi: 'Müjde sigara içmekten kurtuldunuz ama Karaciğeriniz mahvoldu'. İşte saydığınız yöntemlerin burada çok ciddi bir sorunu var: Söz konusu yöntemlerin vücuda nasıl bir etkisi olduğunu bilmiyoruz. Kişiye ne yaptığı belli olmayan bir yöntemin başarısı ne olursa olsun insanlarda kullanılması mümkün müdür? İnsan hayatı gerçekten bu kadar mı ucuzladı? Akupunktur yöntemi dışındaki yöntemlerin sigara bırakma tedavisi de ne kadar etkili olduğu dünyada la Türkiye'de de hemen hiç araştırılmadı. Akupunktur yöntemi konusunda ise çok çalışma var.

Akupunktur Çalışmalarının Sonuçları Neyi Gösteriyor?

Yöntemin sigara bırakma üzerine olumlu bir etkisinin olmadığını, daha doğrusu yöntemin 'boy ilaç' olarak tarif edilen plasebodan daha iyi bir etkisinin olmadığını gösteriyor. Akupunktur dahil söz konusu yöntemlerin hiçbiri sigara bırakma yöntemi konusunda Sağlık Bakanlığı'nın onayını almadı.

İlaç Kullansınlar mı?

Asla. Sakın bir eczaneye gidip sigarayı bırakma ilaçlarından birisini alıp yutmaya başlamasınlar.Çünkü bu halde sadece 'hapı yutmuş' ve ilaç endüstrisine para kazandırmaktan başka bir şey yapmamış olurlar. Oysa söz konusu ilaçlar, sigara içen ve içmekten mutlu olan insanları sigara içmemeye teşvik etmez. Sigara içenleri sigara içmekten bıktırmaz. Sigaradan tiksindirmez. Sigara bırakma ilaçları, sadece gerekli olgularda nikotinin yoksunluk yakınmalarını azaltıp ortadan kaldırır. Böylece bırakma sürecinde kişinin huzursuz ve sinirli olmasını önler. Bu ilaçlardan beklentimiz sadece bu kadardır. Bundan ötesini"beklemek ve istemek doğru değildir.

Sigarayı Bırakmayı Düşünen Hastalara Ne Öneriyorsunuz?

İlk olarak sigara ya da tütün ürünü kullanmanın bir bağımlılık olduğunu kabul etsinler. Bu sorunlarıyla yüzleşmelerinin en önemli adımını oluşturuyor çünkü. Sonra mucize beklemesinler. İnat ve sabır göstermeden, emek harcamadan ve alın teri dökmeden hiçbir yere varamayacaklarını bilsinler.

Sigara Bırakma Polikliniklerinde Nasıl Bir Yaklaşım Uygulanıyor?

 Bu poliklinikler tütün ürünlerinin yol açtığı bağımlılığın her üç boyutuna da yöneliyor. Yani hem nörokimyasal (yani fizyolojik), hem psikolojik, hem de davranışsal boyutları konusunda ilaç, daha önemlisi ilaç içermeyen yöntemler kullanılıyor. 

Başarı Oranları Yüksek mi?

Başarı oranları çok değişken. Ancak burada başarıyı belirleyen asıl faktörün tütün ürününü bırakmak isteyen kişinin kararlılığı ve motivasyonu olduğunu unutmamak lazım. 
Bir de sosyoekonomik düzey sonucu belirliyor. Genellikle sosyoekonomik açıdan avantajlı zengin gruplar bırakabiliyor. O nedenle sigara bırakma mücadelesini sosyal politikayla buluşturmak gerekiyor. Başarı oranına dönersek... Dünyada genel olarak bu polikliniklerin başarısı yüzde 30-40 civarında değişiyor. Ancak burada bir gerçeği ifade etmek isterim: Biz hekimler açısından başarı demek kişinin en az 1 yıl boyunca sigara ya da başka bir tütün ürününü kullanmaması demektir. Yoksa şarlatanların dediği gibi sigara bırakmada yüzde 95-100 başarı olmaz. Onlar kişinin 3 gün sigara içmemesini başarı olarak ifade ediyorlar.

Lıght Ya da Filtreli Fark Etmiyor

Tütün Ürünlerinin Hepsi Aynı Biçimde Zararlı

Sigara dışı ürünler yanlış bir algı doğurduğu için daha fazla zararlı. Çünkü sigara dışı ürünleri kullananlar kendilerinin daha az zarar göreceğini zannediyorlar. Aslında bu geçmişte iki kez yaşandı. Şirketler önce filtre, sonra da light sigara konusunda benzer bir politika izlediler. Filtre ve light sigaraların daha az zararlı olduğu görüşü yayıldı. Hatta sigarayı bırakmak isteyenler dahi bunların daha az zararlı olduğunu zannederek içmeye devam etti. Sonuç, light sigaranın çıktığı dönemden sonra İngiltere'de akciğer kanseri görülmedik biçimde arttı. Çünkü bırakmak yerine daha az zararlı bir ürün diye düşünerek tütün kullanımı devam etti. Şimdi de aynı strateji bir kez daha yürürlükte. Stratejinin adı bu kez elektronik sigara, nargile ve ısıtılmış tütün ürünü... Düşünebiliyor musunuz tıp öğrencileri bile elektronik sigarada nikotin olmadığını, nargilede tütünün sudan geçtiği için temizlendiğini, bu ürünlerin daha az zararlı olduğunu zannediyorlar. Oysa hepsi aynı derecede ölümcüldür. Çünkü nikotinin güvenli dozu yok.

20 Ağustos 2019 / Posta Gazetesi

Tarih 31.8.2019 editor@florence.com.tr
Paylaş
Benzer Haberler