Malign melanom deri yerleşimli bir kanser türüdür...

Özellikle dördüncü evrede çok hızlı seyreder ve sağkalım kısalır. Malign Melanom hastalarının % 50-60’nda BRAF geninde mutasyon tespit edilmiştir. En yaygın görülen BRAF mutasyonu V600E mutasyonudur. Ayrıca melanomların bir kısmında C-Kit mutasyonları görülebilmektedir. Yaklaşık %10-15 vakada ise NRAS mutasyonu gösterilmiştir.

Son dönemde yapılan genetik ve immunolojik çalışmalar sonucunda hedefli tedavi ve immunoterapi seçenekleri geliştirilmiştir. Yayılmış hastalıkta bile önemli sağkalımlar elde edilmeye başlanmıştır. Bu tedavileri uygulayabilmek (BRAF mutasyonu) ve etkinliklerini ön görebilmek için (PDL-1 ekspresyonu) kanserli dokuda moleküler testler uygulanmaktadır.

Tarih 11.1.2018 editor@florence.com
Paylaş
Benzer Haberler