Prof. Dr. Mehmet Tınaz, kulak çınlamasının teşhisi ve tedavisi hakkında bilgi verdi...

Kulak çınlaması nasıl teşhis edilir?

Öncelikle çınlamanın sübjektif mi yoksa objektif mi olduğu muayeneyi yapan doktor tarafından ayırt edilmeli. İç kulakla ilgili sorunların anlaşılabilmesi için tüm hastalarda işitme ve orta kulak basınç testleri yapılmalı. Hastaların konuşmayı algılama eşikleri ölçülmeli. Gerekli olgularda iç kulakta duymayı sağlayan esas hücreler olan dış tüylü hücrelerin fonksiyonları değerlendirilmeli. Bu amaçla otoakustik emisyon testi de yapılmalı. Kulak çınlamasına tek taraflı sinirsel tipte işitme kaybı eşlik ediyorsa beyin ve kulak MR'ının çekilmesi gerekebilir.

Nasıl tedavi edilir?

Altta yatan sebep saptanabilirse ve tedavisi mümkünse çınlama da kalıcı olarak geçer. Ancak çoğu olguda herhangi bir sebep bulunamaz. Bu durumda hastayı endişelerinden kurtarıp psikolojik olarak desteklemek faydalı olabilir.

İlaçlar kullanılır mı?

Kulak çınlamasını tedavi edebilen bir ilaç bugüne kadar bulunamadı. Ancak hastanın bu sesi kafaya takmasını engelleyecek ve uykuya dalmayı kolaylaştıracak antidepresan ve sakinleştirici ilaçlar faydalı olabilir.

İlaç dışı yöntemler var mı?

Çınlamanın olduğu frekansta sürekli ses üreten cihazlar var. Bunlar hastanın yatak odasına yerleştirilir. Böylece gece uykuya dalmadan önce hastanın çınlamayı duyması engellenir. Bu amaçla özel üretilmiş ses cihazları kullanılabileceği gibi, klima, havalandırma cihazı ve hatta radyodan çalan müzik dahi faydalı olabilir, işitme kaybının da eşlik ettiği kulak çınlamasında çınlamayı baskılama özelliğine sahip yeni jenerasyon işitme cihazları kullanılabilir.

Kulak çınlamasının sebepleri

 • İç Kulak Tümörleri: Çok nadiren işitme sinirinden iyi huylu tümörler çıkabilir. Bu durumda işitme kaybı ile birlikte kulak çınlaması da görülür.
 • Damar tümörleri: Çok nadir görülen ve paraganglioma denilen iyi huylu tümörlerde, tümörün aşırı kanlanmasına bağlı tinnitus gelişir.
 • Damarsal bozukluklar: Nadiren iç kulak ve komşuluğundaki beyin dokusundaki damarlarda şekilsel bozukluklar gelişebilir, buna bağlı bozulan kan akımı da iç kulakta devamlı ses duyulmasına sebep olur.
 • İlaçlar: Doz ile doğru orantılı olarak şu ilaçlar kulak çınlamasını tetikleyebilir:
  • Antibiyotikler,
  • Kemoterapi ilaçları,
  • İdrar söktürücüler,
  • Sıtma ilaçları,
  • Antidepresanlar,
  • Yüksek doz Aspirin.


POSTA Gazetesi / 2 Aralık 2017

 • Prof. Dr. Mehmet Tınaz, kulak çınlamasının teşhisi ve tedavisi hakkında bilgi verdi...
Tarih 2.12.2017
Paylaş