Türkiye'de ölüm sebebi olarak 2. sırada yer alan inme, her yaştan insanı tehdit ediyor. İnmeyi tetikleyen faktörleri ve alınması gereken önlemleri sıralayan Prof. Dr. Dilek Örken, bu sorunu atlatmış hastalar için de önemli bir uyarıda bulundu.

İnme Tekrar Eder mi?Dünyada her yıl 17 milyon kişi inme geçiriyor. Bu kişilerin 6 milyonu hayatını kaybediyor ve 5 milyonunda kalıcı sakatlık gelişiyor. İnme dünyada en önde gelen özürlülük, Türkiye'de ise 2. sırada gelen ölüm nedenidir. Her yaşta ve herkesin başına gelebilir.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Nöroloji Bölümünden, Prof. Dr. Dilek Örken dünya genelinde her 6 kişiden 1'i hayatlarının bir noktasında inme geçirme tehlikesi yaşayacağına dikkat çekiyor ve bu hastalığın inmeyi geçiren kişi dışında herkesi ailesini, çalışma hayatını ve toplumu da etkileyeceğini belirtiyor.

İNME nedir?

İskemik inme beyine giden kan akımının kesilmesi sonucunda meydana gelir. Kan akımı olmadan beyin hücreleri hasar görür ya da ölür. Hücrelerdeki hasarın etkileri beynin hangi bölgesinde olduğuna göre değişir. Kişinin yüzünde, kolunda ve bacağında felce, konuşamamaya, dengesizliğe ya da görme bozukluğuna neden olabilir.

İnmelerin %80'nini oluşturan ve en sık görülen tipi, beyin damarlarındaki kan akımının bozulmasına bağlı serebral enfarktüse neden olan iskemik inmedir.

Kimler RİSK ALTINDA?

İnme için risk faktörleri değiştirilebilir ve değiştirilemez olmak üzere iki grupta toplanabilir. Değiştirilemez olanlar yaşımız, cinsiyetimiz, ırkımız ve kalıtım özelliklerimizdir. Elli beş yaşından sonra toplumda her yıl ortaya çıkan yeni inmeli hasta sayısı, her on yılda iki kat artar. İnme geçirme oranı erkeklerde kadınların 1,3 katıdır.

İnmeyi TETİKLEYEN FAKTÖRLER

Değiştirilebilir risk faktörleri hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, kalp hastalıkları, şah damarı darlıkları, sigara ve aşırı alkol tüketimidir.

Hipertansiyon hem serebral enfarktüs hem beyin kanaması için en önemli risk faktörüdür. İnmeyi önlemenin en etkili yöntemi hipertansiyonun tedavisidir. Diyabetin iskemik inme riskini 1,8 ila 6 kat oranında bağımsız olarak arttırdığı gösterilmiştir. Kolesterol düzeyinin inme ile ilişkisinin iki yüzü vardır. Yüksek total kolesterol düzeyleri artmış iskemik inme riski ile, çok düşük düzeyler ise yüksek beyin kanaması riski ile ilişkilidir.

Kalp hastalıkları içerisinde, kalp atım ritmindeki düzensizlik inme riskini 4-5 kat arttırmaktadır. Bu nedenle bu ritim bozukluğunun doğru bir şekilde tedavi edilmesi iskemik inmenin önlenmesi için çok önemlidir.

Sigara, BIRAKTIKTAN SONRA bile TEHDİT EDİYOR

Sigara hem iskemik inme hem de beyin zarları arasına kanama riskini arttırır. Sigaranın ayrıca damarların kireçlenmesi üzerine etki ettiği de bilinmektedir. Sigaranın bırakılmasından sonra hiç içmemiş bir kişinin riskine yakın hale gelmek için 10 yıl geçmesi gerekir. Aşırı alkol tüketimi tüm inmeler için risk faktörüdür.

Zaman BEYİNDİR

Akut iskemik inmenin pıhtı eritici ilaçlarla tedavisi ilk 4,5 saat içinde yapılabilmektedir. Ve ilaç ne kadar erken verilirse o kadar etkili olur. Bu nedenle toplum tarafından inme belirtilerinin bilinmesi ve hızla 112 aracılığı ile hastaneye ulaşılması inmeden düzelmeyi etkiler. Pıhtı eritici ilaçlar iyileşme olasılığını %30 arttırır. İnme belirtilerini öğrenmek ve hızlı hareket etmek üzere tüm dünyada FAST kısaltması kullanılmaktadır. F yüzde felç, A kolda felç, S konuşma felci ve T zaman sözcüklerinin İngilizcelerinin baş harflerinden oluşur ve yine İngilizcede hızlı anlamına gelmektedir. Çünkü zaman beyindir. Sonuç olarak bir ya da iki gözle görme kaybı ya da ağzınızda kayma olur, konuşmada zorluk ve anlama bozukluğu yaşarsanız ve kol ya da bacağınızda özellikle tek taraflı güçsüzlük ya da dengesizlik gelişirse derhal 112'yi arayarak akut inme tedavisinin yapılabildiği en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekir.


SÖZCÜ Gazetesi / 2 Kasım 2017

Tarih 2.11.2017 editor@florence.com
Paylaş