Kalp dostu olan bu yöntem, yüksek risk taşıyan koroner arter hastalarında, komplikasyon ve ölüm riskini en aza indiriyor..

Koroner arter hastalığının tedavisinde medikal tedavinin yanı sıra stentleme ve koroner bypass günümüzde standart tedavi yöntemleri arasında yer alıyor. İleri yaş, kötü kalp fonksiyonu, daha önce koroner arter baypass geçirmiş hastalar, akciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu gibi yüksek risk taşıyan hasta gruplarında komplikasyon riskini ve ölüm riskini azaltmak için, kardiyologun ve kalp cerrahının ortak kararı ve tedavi planlamasıyla hibrid koroner girişimler uygulanıyor.

Yüksek riskli olarak kabul edilen ve koroner bypass yada stentleme işlemi çeşitli gerekçelerle yapılmayan hastalar için yeni bir umut diyebilir miyiz?

Koroner bypass ya da stentleme işlemiyle tüm damarlara müdahale edilmesinin yüksek riskli olarak değerlendirildiği hastalar, iyi bir ön hazırlık ve iyi bir stratejik planlama sonrasında Hibrid Cerrahiye yönlendirilebilir. Hibrid işlemler tam bir ekip çalışması gerektirir. Bu işlemlerde stentleme ve koroner bypass operasyonu kalbi durdurmadan ya da kısa süreliğine durdurarak (eşzamanlı yada ardışık olarak) yapılabilir. Böylece bu hastalar daha düşük risklerle hayata bağlanabilmektedir. Yüksek riskli olarak değerlendirilen hastalarda Hibrid Cerrahi gerçekten iyi bir alternatif olabilmektedir.

Stentleme ile koroner bypass sonuçları kıyaslandığında birinin diğerine üstün olduğunu söyleyebilir miyiz?

Tabii ki tek damar hastalarında eğer damardaki hastalıklı bölgede stentleme riski yüksek değilse, stentlemeyi öneriyoruz. Ancak, birden fazla damar hastalarında koroner bypass ameliyatlarının orta ve uzun dönem sonuçları belirgin olarak daha iyidir. Bu iki yöntemi birbirinin alternatifi olarak görmenin yerine birbirinin tamamlayıcısı olarak görülmesi daha doğrudur.

Hibrid Cerrahi ülkemizde ne yoğunlukta uygulanmakta ve her klinikte uygulanabiliyor mu?

Maalesef ülkemizde bu tür işlemler çok yaygın olarak kullanılmıyor. Bunda bir kaç etken var. Bunlardan en önemlisi birden çok koroner damarında darlık olan hastaların, kardiyolog ve kalp cerrahının ortaklaşa kararı olmaksızın stentleme ya da cerrahi işleme yönlendirilmeleri oluyor. Halbuki acil durumlar dışında hastaların diğer risk faktörleri de göz önünde bulundurularak mümkünse birden çok kardiyolog ve kalp cerrahının kokonsey kararıyla bu tür hayati işlemlere yönlendirilmelidirler. Hastalar bu şekilde değerlendirildiğinde hastaların azımsanamayacak bir bölümünde Hibrid Cerrahi gündeme gelecektir. Ayrıca, ameliyathane içinde anjiyo yapılabilir olması da Hibrid Cerrahi yapılması imkanını artırmakta. Kalp cerrahıyla kardiyolog aynı ekibin elemanı oldukları ve birinin diğerinin tamamlayıcısı olduğunu düşünerek hareket ettiklerinde, hasta için en uygun tedaviyi üretmeleri daha kolay oluyor. Artık günümüzde, koroner damar hastalarının önemli bir kısmı daha önce stentleme ya da koroner bypass operasyonu olmuş, yeni bir işleme ihtiyaç duyarak karşımıza çıkıyor. Bu hastaların önemli bir bölümünde eşlik eden diğer organ problemler riskleri artırıyor. Bu nedenle, özellikle bu grup hastalara, ameliyat öncesi dönemde detaylı incelenerek, kişiye özel en uygun tedavi yöntemi belirlenmeli. Bunlar arasında Hibrid Cerrahi mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

 

AKŞAM Gazetesi   /    20 Mayıs 2017

  • Kalp dostu olan bu yöntem, yüksek risk taşıyan koroner arter hastalarında, komplikasyon ve ölüm riskini en aza indiriyor..
Tarih 20.5.2017 editor@florence.com
Paylaş