Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Bahriye Gavaz Topaloğlu'nun Kutlama Mesajı

bahriye gavazDeğerli Meslektaşlarım;

Uluslararası Hemşireler Konseyi(ICN) tarafından 2017 yılı Hemşirelik Haftası teması; Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Gerçekleştirmede Öncü Ses/Hemşirenin rolü olarak belirlenmiştir.

Kalkınma; geri kalmış ülkelerin sosyo-kültürel ve ekonomik bakımdan düzenlemeler yaparak gelişmiş ülkeler standardını yakalama çabası olarak tanımlanmakla birlikte esas amacın ekonomik büyüme olmayıp, temel olarak insan yaşam kalitesinin arttırılması olarak tanımlanmaktadır.

Altyapı geliştirme, tarımsal ve endüstriyel kalkınma, çevresel koruma, doğal kaynakları geliştirme, sosyal hizmetler, ekonomik büyümeye katkı yapanlar da dahil olmak üzere, tüm faaliyetler sürdürülebilir bir tarzda insanın yaşam kalitesinin arttırılması anlamına gelmektedir. Kalkınmanın odağında insan vardır ve sürdürülebilir kalkınma; sosyal, ekonomik, ekolojik, mekansal ve kültürel boyutlarla insanın yönetiminde şekillenmektedir.

Sağlık hizmeti bugün olduğu gibi gelecek yaşamın içinde de yer alacaktır. Hemşireler de diğer sağlık profesyonelleri gibi ulaştıkları ya da etki ettikleri birey, aile, grup ve toplulukların ötesine geçerek, ulusal ve uluslararası anlamda sorumluluklar içerisinde yer alırlar.

Hemşireler; bireyler ve hastalar üzerinde olumlu değişiklikler yaratmak üzere etkili sağlık politikalarını oluşturmalı, bireyler ve hastalarla iş birliği yapmalıdırlar. Sağlık hizmetlerinin; güvenli, kaliteli, erişilebilir ve ekonomik olmalarına öncülük etmelidirler.

Hemşirelik mesleği olarak stratejiler belirlemeli, vizyonumuza sağlık profesyonelleri, diğer iş ortakları, bireyler, aileler ve topluluklarla iş birliği yaparak değer katmalıyız.

Sağlığın sosyal belirleyicileri olan eğitimciler, hukukçular, sosyal hizmet uzmanları gibi diğer disiplinlerle de iş birliği içerisinde olmalıyız. Farklı ancak tamamlayıcı bilgi, beceri ve kaynakları olan bireylerin veya kuruluşların bir araya getirilmesinde öncü olmalıyız. Her şeyden önce hastalarla ve insanlarla birlikte olmalı,karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki kurmalıyız.

Hemşireler kanıta dayalı ve uzmanlık alanları ile ilgili mesleki bilgileri toplum ile paylaşma adımlarında sosyal medya ağlarını kullanmalıdırlar. Ulusal ve uluslarası dernekler aracılığı ile sosyal medya kampanyaları oluşturmalılar, bölgesel, ulusal, global konular ve olaylarla meslektaşlarını güncel tutmalıdırlar.Bu kampanyalara katılım ile iletiye etkili ve kolektif bir ses ile güç katkısı sağlanmalıdır.

Hükümetler sağlık profesyonelleri ve çok disiplinli meslek gruplar ile birlikte çalışmalı, ülkelerin sağlık politikaları ve hizmet verdikleri insan hayatları üzerinde önemli etkiye sahip olmalıdırlar.

Nerede ve hangi rolde çalışıyor olsak da, değişime ihtiyaç var ve daima olacaktır.

Hastalarımızı, meslektaşlarımızı, topluluklarımızı, hükümetimizi daha sağlıklı hale getirebilmek; hepimizin ve her birimizin sesine, dokunuşuna bağlıdır.

Bahriye GAVAZ TOPALOĞLU


IV. Hemşirelik Haftası Etkinlikleri "İNSAN HAYATINA DOKUNUŞ"

Program detayları için tıklayınız...

Tarih 12.5.2017 editor@florence.com
Paylaş
Benzer Haberler