Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cengiz Dibekoğlu anlattı…

HEMOROİD nasıl tedavi edilir? 

1. İlaç tedavisi. 

2. Girişimsel tedavi: Birçok türü vardır: 

  • Skleroterapi (iğne tedavisi, enjeksiyon tedavisi), 
  • Bant ligasyonu (bağlama, boğma yöntemi), 
  • Infrared koagulasyon (yakma yöntemi, halk arasında lazer olarak bilinir), 
  • Transanal hemoroidal dezarterizasyon (hemoroidi besleyen atardamann kesilmesi).

3. Ameliyat: Hemoroid tedavisinde kullanılan cerrahi teknikler şunlar: 

  • Açık ameliyat, 
  • Kapalı ameliyat, 
  • Ligasure yöntemi, 
  • De Longo tekniği. Tedavide hangi yöntemin kullanılacağı hemoroidin evresine, hastalığın etkilediği bölgeye ve hastanın şikayetlerinin derecesine göre değişir.

İğne tedavisi NASIL YAPILIR? 

Buna skleroterapi de denir. Bu yöntemde bazı ilaçlar hemoroidal dokunun içindeki damar yumağının yakınından enjekte edilir. İğne yanlış bölgeye yapılırsa ağrı, kanama gibi sorunlara neden olabilir. Hasta aynı gün taburcu edilebilir. Birkaç hafta arayla birkaç seans uygulanması gerekebilir, 1. ve 2. derece hemoroidlerde uygulanabilir. 

BANTLA BOĞMA TEDAVİSİ nasıl yapılır? 

l. ve 2. derece hemoroidlerde kullanılır. Hasta aynı gün taburcu edilir. Genelde birkaç seans tedavi yapılmasını gerektirir. Hemoroidin boynu dar bir lastikle boğularak hemoroidin düşmesi sağlanır. En sık görülen yan etkisi uygulama sırasındaki ağrıdır. 5 yıl içinde yüzde 33 e yakın nüks (hastalığın tekrarlaması) oranı bildirilmiştir. 

ERKEN EVREDE iğne tedavisi 

Halk arasında yakma ya da lazer yöntemi olarak bilinir, 1. ve 2. derece hemoroidlerde uygulanır. Özellikle birinci derecede yüz güldürücü sonuçlar verir. Hemoroidal dokuyu oluşturan damar yumağında ısı haşan oluşturularak damar yumağının kapanması sağlanır. Uygulama alanı çok kısıtlıdır. Birkaç hafta arayla birkaç seans uygulanması gerekebilir. Hasta aynı gün taburcu edilebilir. 

Ameliyat NE ZAMAN gerekli? 

Hemoroid büyümüşse artık ameliyatlık safhaya gelmiştir. 3. ve 4. derece hemoroidlerde cerrahi tedavi devreye girer. Hemoroid için en etkili tedavi yöntemi ameliyattır. Ameliyat sonrası nüks etme ihtimali nadirdir. 

Hemoroid tedavisi için HANGİ HEKİME BAŞVURULMALI? 

Hemoroidin tedavisi, genel cerrahi branşının uzmanlık alanına girer. Hemoroidden şüphelenen kişiler hastanelerin genel cerrahi bölümlerine başvurabilirler. 

BAZI İLAÇLAR çözüm olabilir 

İlaç tedavisi genellikle l. ve 2. evre hemoroidlerde tercih edilir, ilaçlar şunlar: 

Pomadlar: Kortizon içeren kremlerdir. İltihabı ve ödemi baskılar. Ağrı ve kanamayı çoğu kez kontrol altına alabilir. 
Aneljezik (ağrı kesici) kremler: Ağrıyı ciltten emilme yoluyla bölgesel olarak azaltır. Tedavi edici özellikleri yoktur. 
Kan dolaşımı düzenleyicileri: Yalnızca hemoroid'de değil varis gibi toplardamar sisteminin diğer hastalıklarında da kullanılır. Toplardamar sisteminin basıncını düşüren ve dolaşımı kolaylaştıran etkiye sahiptir. Kullanıldıkları sürece etkilidir. 
Oturma banyosu: Ilık suya ya da dezenfektanlar katılmış ılık suya oturma şeklindedir. Fissür'de de (yırtık) rahatlama sağlar


POSTA Gazetesi    /     6 Aralık 2017

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cengiz Dibekoğlu anlattı…
Tarih 6.12.2017 editor@florence.com
Paylaş