Sağ­lık­lı saç­lar, yaş­lan­ma kar­şı­tı cilt için ön­ce doğ­ru bes­le­nmeye özen gösterin.

Cil­di hem dı­şar­dan hem de içer­den iyi bes­le­mek ge­re­ki­yor. Be­sin­ler­le alı­nan vi­ta­min­le­rin cilt sağ­lı­ğı üze­rin­de önem­li et­ki­le­ri bu­lun­mak­ta ve her vi­ta­mi­nin et­ki me­ka­niz­ma­sı fark­lı iş­li­yor.

C Vi­ta­mi­ni: Ser­best ra­di­kal­ler­le sa­va­şa­rak cil­di nem­len­dir ve genç­leş­me­si­ne yar­dım­cı olur.

E Vi­ta­mi­ni: Kı­rı­şık­lık­la­ra kar­şı et­ki­li. Cil­di dış et­ken­le­re kar­şı ko­ru­yu­cu kal­kan ola­rak gö­rev ya­par.

Kay­nak­la­rı: Zey­tin­ya­ğı, ba­lık­ ya­ğı, fın­dık, ce­viz, ta­hıl­lar, ıs­pa­nak, la­ha­na, yu­mur­ta sa­rı­sı.

B3 ve B9 vi­ta­mi­ni: Cil­din ye­ni­len­me­si ve kı­rı­şık­lık­lar­la mü­ca­de­le­sin­de et­ki­li bir vi­ta­min. Kay­nak­la­rı; et, ba­lık, ce­viz, fın­dık, fıs­tık, ye­şil yap­rak­lı seb­ze­ler. A vi­ta­mi­ni: yaş­lan­ma sü­re­ci­ni ya­vaş­la­tır. Elas­ti­ki­ye­ti­ni kay­bet­miş cilt do­ku­su­nu kuv­vet­len­di­rir.

Kay­nak­la­rı: Ha­vuç, ıs­pa­nak, la­ha­na, bro­ko­li, ko­yu ye­şil seb­ze­ler, yu­mur­ta, süt, te­re­ya­ğı, ka­ra­ci­ğer, pey­nir, por­ta­kal, ka­yı­sı, şef­ta­li.

Omega 3 saç dostu

Kuruyemişlerdeki omega 3 saçları korurken, içeriğindeki civa ise saç dökülmesini önler.

Yapılan araştırmalar palmitoleik asit olarak da bilinen Omega 7’nin cilt problemleri üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteriyor.

Yabani iğde yağının mükemmel dokunuşu: Uzak doğu tıbbında da sıklıkla kullanılan yabani iğde yağının cilt üzerindeki iyileştirici gücü, içeriğindeki omega 7, E vitamini, beta karoten, karetonoid ve antioksidantlardan geliyor. Omega 7, cildin kolajen üretimine, elastikiyetinin artırılmasına ve hasarlanmış cildin iyileşmesine yardımcı olan eşsiz bir kaynak.

Beyaz çay: Günde 3 bardak beyaz çay tüketmek, cildin sıkılaşmasına ve esneklik ka-zanmasına yardımcıdır.

Susam yağı

B1, B2 ve E vitaminleri içerir. Özellikle saç bakımında masaj yapılarak saç derisinin kuvvet-lenmesine, saçların daha sağlıklı ve parlak olmasını sağlar.

Renk cümbüşü yapın


Tüketilen sebze ve meyvelerin çeşitlilik göstermesi ve renk cümbüşü olması, cildin serbest radikallere karşı daha kuvvetli ve dirençli olmasını sağlar. Omega 3 yağ asidi desteği çok önemli, cildin dış tabakasını toksinlere karşı ve yaşlanmaya karşı korur. Haftada en az 2 defa balık tüketin özellikle somon omega 3 yağ asiti açısından zengin bir besindir.

Avokado yağı

Deriyi kurumaktan korur. Kuru, yıpranmış, yaşlanmış deriyi iyileştirir ve güçlendirici etkisi vardır. Bol miktarda içerdiği A vitamini, hücrelerin yenilenmesini destekler. İçeriğinde bulunan E Vitamini sayesinde, cildi yaşlanmaya karşı güneş ışınlarından, dumandan korur. Avokado aynı zamanda cilt için iyi bir nemlendiricidir.

Argan yağı

Argan ağacı fındıklarından elde edilen bir yağdır. E Vitamini içeriği yüksek, düzenli olarak kullanıldığında ciltte önemli fayda sağlar.

Buğday ruşeymi yağı

Buğdayın özüdür. Buğday ruşeymi, tanenin filizlendiği bölgedir. Güçlü bir antioksidanttır ve içeriğinde E, A ve B1 vitamini, esansiyel yağ asitleri, çinko, manganez, krom barındırır. Ciltte kırışmayı önler ve azaltır.

Keten tohumu yağı

Yaşlanmayı geciktirici etkisi bulunmaktadır. Düzenli kullanıldığında yaşlanma belirtilerinde iyileşme sağlar. Aynı zaman da keten tohumunun kendisini de günlük beslenmenizde yoğurdunuzun veya salatanızın üzerine yarım tatlı kaşığı kadar ekleyip kullanabilirsiniz.

Kayısı çekirdeği yağı

İçe­ri­ğin­de yo­ğun mik­tar­da bu­lu­nan A vi­ta­mi­ni sa­ye­sin­de, cil­di nem­len­di­rir ve yaş­lan­ma­ya bağ­lı olu­şan kı­rı­şık­lık­la­rı azal­tır. So­run­lu böl­ge­le­re sü­rül­dük­ten son­ra gü­ne­şe çı­kıl­ma­ma­sı ter­ci­hen ge­ce yat­ma­dan ön­ce sü­rül­me­si olum­lu so­nuç verir. Cil­din elas­ti­ki­ye­ti­ni artı­rı­cı ve sı­kı­laş­tı­rı­cı et­ki­si vardır.

 

  • Sağ­lık­lı saç­lar, yaş­lan­ma kar­şı­tı cilt için ön­ce doğ­ru bes­le­nmeye özen gösterin.
Tarih 19.9.2016 editor@florence.com.tr
Paylaş
Benzer Haberler