Obezite/diyabet hastalığı nedir, nasıl meydana geliyor?

Kilo alma, obezite ve diyabet, aşırı karbonhidrat tüketme sonucu gelişen yaygın metabolik bozukluklardır. Uzun süre fazla kilolu yaşayan ve gitgide obez olan kişilerde eninde sonunda diyabet hastalığı gelişmektedir. Bu nedenle toplumda genel olarak, “aşırı kilolar diyabet hastalığı yapıyor” kanısı yaygın­dır. Ancak zayıf kişilerin mutlaka sağlıklı olduklarını söylemek doğru değildir. Zayıf olan, yani kilosu fazla olmayan kimilerde de yanlış beslenme ve yaşam biçimi sonucu dismetabolik bozukluklar gelişebilmekte, sonuç olarak da kara­ciğer yağlanması ve bel çevresinde büyüme, göbekte yağlanma oluşmaktadır Halk arasında bira göbeği denilen göbeği, bel çevresinde simit ya da araba te­kerleğine benzetilen fazla yağları, zayıf kişilerde hatta gençlerde, çocuklarda ve bebeklerde bile artık görmekteyiz.”

Daha önceleri kabul edilenin aksine, DİYABET bir zengin hastalığı değil­dir; gelişmekte olan ülkelerde de, kötü beslenme ve yaşam biçimi sonucu artık genç, yetişkin her bireyde yaygın bir şekilde diyabet görülmektedir.

OBEZİTE/DİYABET HASTALIĞI, YANLIŞ VE KÖTÜ BESLENME SO­NUCU GELİŞEN, SAĞLIKSIZ BİR YAŞAM BİÇİMİDİR. DOĞAL BESLEN­ME VE YAŞAM BİÇİMİ DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU HER İKİSİ DE DÜZELEBİLMEKTEDİR, DİYABETE BAĞLI TÜM HASTALIK VE KOMPLİKAS­YONLARIN ÖNÜ DE KESİLMEKTEDİR.

İleri yaşlarda ve son zamanlarda gençlerde, çocuklarda dahi sık olarak rast­ladığımız obezite/diyabet hastalığını klinik olarak tanımlamak gerekirse şu şekilde ifade etmemiz gerekir. Aşağıdaki ifade bu hastalıkların hakikaten en basit ve açık bir şekilde ne olduğunu bize gösterecektir.

OBEZİTE/DİYABET HASTALIKLARI ÖZELLİKLE DE DİYABET. BİR İNSÜLİN HORMONU EKSİKLİĞİ HASTALIĞI DEĞİLDİR, HERKESİN BİLDİĞİNİN VE GENEL OLARAK KABUL EDİLENİN AKSİNE BİR İNSÜLİN FAZLALIĞI HASTALIĞIDIR!

Diğer bir deyişle, gerek obezlerin gerekse diyabet hastalarının kanında yük­sek miktarda İNSÜLİN HORMONU bulunmaktadır ve dolaşmaktadır. Kan insülin miktarları 5 IU/ml’nin üstüne çıkmaya başladığı anda, tüm organiz­mada dismetabolik bozukluklara ilk adım atılmış demektir. Obezlerde/diyabet hastalarında insülin hormonu değerleri yüksek olmasına rağmen, insülin hor­monu tam olarak görevini yapamamakta, etkisini gösterememektedir. İnsülin yüksek olduğu halde görevini yapamayınca da doğal olarak kan şekeri yüksek kalmaya devam etmektedir.

Obezlerin/diyabet hastalarının pankreası sürekli bir şekilde insülin hormonu üretir durur, fakat bu üretimin faydası olmaz! Tüm vücut metabolizması alt üst olmuştur ve sağlığa zararlı birçok etki giderek klinik olarak ortaya çıkacaktır.


OBEZİTE/DİYABET HASTALIKLARI BİLİMSEL OLARAK, KARBON­HİDRAT METABOLİZMASI BOZUKLUĞU İLE GELİŞEN İNSÜLİN Dİ­RENCİ HASTALIĞI OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR


fazla-kilolari-hafife-almayin.jpg
Tarih 7.10.2016 editor@florence.com
Paylaş
Benzer Haberler