Meslek Edinmek Gelişimlerini Etkiliyor

Fiziksel ve bilinçsel sorunları olan down sendromlular, eğitim programlarıyla toplum içinde kendi öz bakımını yapabilen ve meslek sahibi olan bireylere dönüşebilir. Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nden Prof. Dr. Kerem Özel, down sendromlu bireylerin topluma kazandırılması için yapılabilecekleri anlattı. Down sendromu, her hastada farklı bulgularla, belirtilerle ve hastalıklarla ortaya çıkabilir. Üstelik bu sorunların her zaman doğum anında ortaya çıkması beklenmez. Bu yüzden hastaların yaşamının ilk 20 yılında yakından takip edilmeleri gerekir. Down sendromlu bireylerin aileleriyle süreklilik arz eden hastane takipleri, önemli bir sosyal sorunu da ortaya çıkarır. Her hastanın hastaneye ulaşımı kolay olmaz. Takipten uzak kalınması ise rahatsızlıkların ancak ilerlediği noktalarda hekime başvurulmasına yol açar.

İstihdam Yaratılabilir

Uzun dönem takip ve eğitim gerektiren bu rahatsızlıkta hastaya gerekli destek verilirse toplumda bir istihdam kaynağı haline gelebilir. Bu fikirden yola çıkarak birden fazla hastane randevusunu aynı tarihe alarak düzenleyebilecek, hastaların sağlık verilerini tek bir kaynakta toplayabilecek bir hizmet sistemine ihtiyaç var. Ayrıca tüm bu işlemlerin de SGK güvencesinde olması gerekir. Ülkemizde sağlık hizmeti çerçevesinde hasta, şikayetiyle ilgili bir kliniğe gider ve tedavisi planlanır. Bu sistem tek bir sorunu olan bireyler için uygundur. Ancak down sendromu ve Spina Bifida (açık omurga hastalığı) gibi durumlarda ömür boyu pek çok organ sistemini ilgilendiren sorunlar ortaya çıkabilir. Bunların takibinde yaşanan sıkıntılar, hem hastayı hem de yakınlarını takip ile tedaviden uzaklaştırır. Hangi düzeyde olursa olsun down sendromlu bireylerin zihinsel engelleri uygun eğitimlerle tamamen normal düzeylere gelemese de iyileştirilebilir. Bu açıdan tüm down sendromluları aynı kategoride değerlendirmemek gerekir. Önemli olan, her bireyin ayrı değerlendirilmesi ve yaşadığı zihinsel engelin tespitidir. Böylelikle verilecek eğitimin planlanması mümkün olabilir.

Topluma Katkıları Olur

Bu eğitimler, bireyin bilişsel düzeylerini artırarak gelecekte bir istihdam kaynağı olarak değerlendirmelerini amaçlar. Günümüzde down sendromlu bireylerin çalıştığı ve iş hayatına aktif katıldıkları pek çok örnek bulunmaktadır. Bu konunun toplum tarafından önemsenmesi gerekir. Aksi halde down sendromlular sürekli olarak bakıma muhtaç, toplum için bir yük olarak algılanabilir. Halbuki uygun eğitimlerle topluma bir yük olmaktan çok katkı sağlayan birey haline gelebilmeleri mümkün. Down sendromu rehabilitasyonunda ana amaç, el koordinasyonunun geliştirilmesi ve çeşitli egzersizlerle bilinçsel kapasitenin artırılmasıdır. Bu kapasitenin geliştirilmesi gerekir yoksa gerileyebilir. Ülkemizde bu sağlık hizmetinin verilebilmesi için gerekli yetişmiş kadrolar var.


Meslek Edinmek Gelişimlerini Etkiliyor

Down sendromu, bireylerin hem vücut sağlığını hem de değişik ölçülerde bilişsel ve öğrenme kapasitelerini etkileyen bir sağlık sorunu. Vücut sağlığı çeşitli programlarla, mevcut zihinsel kapasite de sosyal hayata katılımla korunabilir. Bu açıdan down sendromlu bireylerin istihdam edilmesi, kişisel gelişimlerine faydalı olur. Böylelikle bireylerin üretkenlikleri artar ve zihinsel kapasite artışıyla imkan tanındığında meslek bile edinebilirler. Toplumun koyacağı bu hedef, down sendromluların doğumundan itibaren başlayan bedensel ve zihinsel sağlık durumunu korur.


19.03.2014 Milliyet Cadde

  • Meslek Edinmek Gelişimlerini Etkiliyor
Tarih 19.3.2014 editor@florence.com.tr
Paylaş