Çocuklarda Dil Gecikmesi İçin Ebeveynlere Tavsiyeler

Çocuklarda Dil Gecikmesi İçin Ebeveynlere Tavsiyeler

Ataşehir Florence Nightingale Hastanesinden Odyoloji, Ses ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı İrem Konakçı Yenice, 1-3 yaş döneminde konuşurken basitleştirmelerin normal olduğunu belirterek, büyüdükçe konuşmanın anlaşılması gerektiğine dikkat çekti...

Çocukluk döneminde en sık karşılaşılan konuşma problemlerinden biri konuşma seslerinin doğru üretilememeğidir. Halk arasında ‘harf bozukluğu', ‘harfleri söyleyememe' olarak ifade edilen artikülasyon bozukluklarıyla okul öncesi dönemde sıklıkla karşılaşılmakladır.

Genel bir ifade ile 4 yaşına gelmiş bir çocuğun konuşmasının aile dışındakiler tarafından da net bir şekilde anlaşılıyor olması gerekmektedir. Bu konuda yapılan en sık hatalardan birinin, çocukla fazla vakit geçiren kişilerin bu konuşma şekline alışıp çocuğu rahat anlıyor olması nedeniyle mevcut konuşmayı sorunsuz algılaması ya da sevimli bulması olduğunu belirten Ataşehir Florence Nightingale Hastanesinden, Odyoloji, Ses ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı İrem Konakçı Yenice, “Burada önemli olan çocuğun ebeveynlerinin değil, arkadaşlarının ya da diğer yetişkinlerin de çocuğu rahatlıkla anlayıp anlayamadığıdır. Konuşma organlarının ardışık ve uyumlu hareketleri ile dile ait konuşma seslerinin doğru telaffuzu sağlanmaktadır' dedi.

Sorun yaşayabilir

Bu durumun farklı nedenleri olabilir. Yapısal nedenlere bağlı olabileceği gibi, hiçbir nedene bağlı olmaksızın da bu sorun yaşanabilmcktcdir. En sık karşılaşılan yapısal nedenler arasında; işitme engeli, yarık dudak, kaslarda zayıflık, dil bağı, zihinsel gerilik, otizm, nörolojik kökenli bozukluklar yer almaktadır. Ancak çoğu kez herhangi bir fiziksel neden olmaksızın da artikülasyon bozukluğunun varlığıyla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Çocuk o sesi çıkartabilmek için gereken doğru pozisyonu henüz bilmediğinden o sesi hatalı üretmektedir.

Sesbilgisel bozukluk dediğimiz bir diğer sorunda ise kişi konuşmanın temelini oluşturan dil kurallarına ait bilgiyi edinmede sorun yaşamaktadır, örneğin 'k' sesi bir kelime içerisinde doğru kullanırken başka bir kelimede hatalı kullanabilir. Bu durum artikülasyon bozukluklarıyla karıştırılabilmekte ve ilerleyen dönemlerde okuma yazına becerilerini edinirken sorun yaşanmasına da neden olabilmektedir.

Destek alınmalı

Çocuklar her konuda olduğu gibi konuşma seslerini de belli bir sırada ve gelişimsel bir süreç içerisinde öğrenirler. Örneğin 'b' sesini 2-3 yaşlarında öğrenirken 'v' sesini daha geç öğrenmektedir. Ya da bir sesi bir kelimede doğru kullanırken, başka bir kelime içerisinde iken daha zor üretiyor olabilir. Çocuğun konuşma anlaşılırlığının yetersiz olduğu şüphesi ebeveynlerinde ya da öğretmenlerinde oluştuysa mutlaka bir uzman görüşü almakta yarar vardır.

Erken teşhis önemli

Çocuğun yaşına uygun konuşmayı değerlendirmeye yardımcı test bataryaları kullanılarak, doğal konuşma örnekleri alınarak ve gerekli gözlemler yapılarak, çocuğun konuşma seslerini yaşına uygun üretip üretemediği uzman tarafından tespit edilebilir. Eğer çocuk konuşma seslerinin bir kısmının üretiminde sorun yaşıyor ise, sorun erken dönemde çözüldüğünde daha kısa sürede ve etkili sonuç alınabilmektedir. Terapi desteği almakla geç kalınırsa, hem sosyal ve duygusal olarak çocuk etkilenmekte hem de alışkanlıkların yerleşmesine bağlı olarak düzelme biraz daha geç olabilmektedir.


MİLLİYET Gazetesi Sağlık Eki / 26 Ocak 2018

  • Ataşehir Florence Nightingale Hastanesinden Odyoloji, Ses ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı İrem Konakçı Yenice, 1-3 yaş döneminde konuşurken basitleştirmelerin normal olduğunu belirterek, büyüdükçe konuşmanın anlaşılması gerektiğine dikkat çekti...
Tarih 26.1.2018 editor@florence.com.tr
Paylaş