Günlük yaşamın koşuşturması içinde kimi zaman pek önemsenmeyen baş ağrısı, bulantı ve bulanık görme gibi sorunlar beyin tümörü habercisi olabilir.

Beyin tümörü, beyinde ortaya çıkan anormal hücre çoğalmasıyla karakterize kitlelerin genel tanımıdır.

Beyin tümörlerinde bulgular, kitlenin beyin veya çevreleyen yapılara olan basısı veya sinir dokusunda oluşturduğu ' hassasiyet sonucu ortaya çıkar. Kitlelerin yerleşim yeri bulgularla ilişkilidir. Kitle ve kitlenin yaptığı ödem etkisi de epilepsi (sara) veya birtakım fonksiyon kayıpları olabilir.

Hangi belirtilere yol açmaktadır?

1. Görme, işitme, tat bozukluğu, koku alamama gibi özel bozukluklar.
2. Denge bozukluğu.
3. Nöbet (istem dışı kasılma, panik atak tarzında kendini kötü hissetme)
4. Baş ağrısı.
5. Kol veya bacaklarda kuvvetsizlik.
6. Bulantı, kusma.
7. Duygusal ve kavrama bozukluğu.

Kaç çeşidi vardır?

Birincil ve metastatik olmak üzere iki çeşittir. Birincil dediğimiz tümörler beynin kendi dokusundan kaynaklanan tümörlerdir. Birincil tümörler iyi huylu (yavaş büyüyen veya daha az yaydan) ve kötü huylu (daha hızlı büyüyen ve hızla yaydan) tümörler olarak ikiye ayrılabilir.

Metastatik tümörler ise meme, akciğer, mide, prostat, tiroid gibi çok farklı birçok organ kaynaklıdır. Beyin tümörleri yerleşim yerleri, etkiledikleri yapılara göre çeşitlilik arz ederler.

Cep telefonları tetikler mi?

Beyin tümöründe suçlanan iki faktörden söz edilebilir. Bunlar, bağışıklık sisteminin bozukluğu ve iyonize radyasyondur. Cep telefonlarının beyin tümörlerini tetikleyip, tetiklemediği yönünde birçok araştırma yapılmış ve halen yapılmaktadır. Direkt olarak bu konuyu destekleyen bilimsel veriler halen çok yetersiz görülmektedir. İleri çalışmalar neyi gösterir şu anda bir şey söylemek zor...

Teşhis yolları nelerdir?

Beyin tümörlerinde tam testleri yol göstericidir... Tam testleri şöyle sıralanabilir; Manyetik Rezonans (MR), Bügisayarh Tomografi (BT), Pozitron Tomografi (PET), Anjiograifi vs...

Nasıl tedavi edilir?

Kitlenin büyüklüğü, yerleşim yeri, hastanın yaşı, genel sağlık durumu yol göstericidir. Genellikle tedavi cerrahi, radyoterapi (çok çeşitlilik gösterir), Linac, gamma knife gibi... Aynca kemoterapi son yıllarda önem kazanmıştır. Bugün bazı yöntemlerle ilaca hassas tümörler tedavi kapsamına girmektedir.


SÖZCÜ Gazetesi / 2 Mayıs 2018

  • Günlük yaşamın koşuşturması içinde kimi zaman pek önemsenmeyen baş ağrısı, bulantı ve bulanık görme gibi sorunlar beyin tümörü habercisi olabilir.
Tarih 2.5.2018 editor@florence.com.tr
Paylaş