Girişimsel Radyoloji'nin tanı ve tedavideki yüksek başarısı

Girişimsel radyoloji yöntemleri ile günümüzde artık pek çok hastalık ameliyat edilmeden tedavi edilebiliyor. Yöntem sayesinde hastalıklarda ileri tanı da mümkün.

Özellikle kanser, damar tıkanıklıkları, aort anevrizması, bağırsak damarı darlığı, varisler, miyomlar, obezite, prostat büyümesi, tiroit nodülleri, idrar ve safra yolları, osteoporoz (kemik erimesi) gibi hastalıklar bu yöntem sayesinde genel anesteziye ihtiyaç olmadan, yan etki ve komplikasyon oranlarının düşük, açık ameliyattaki gibi kesi gerektirmeden, 1-2 gün hastanede kalınarak tedavi edilebiliyor ve başarılı sonuçlar alınıyor.

Girişimsel radyoloji YÖNTEMLERİ adını son yıllarda sık duymaya başladık.

"Girişimsel radyoloji nedir?", "Hangi hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılır?", "Avantajlan nelerdir?" gibi konuları İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Cantaşdemir ile konuştuk.

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ nedir?

Dijital anjiyografi, ultrasonografi, MR ve BT gibi görüntüleme yöntemleri kılavuzluğunda yapılan ileri tanı ve tedavi yöntemlerine girişimsel radyoloji denir.

HANGİ HASTALIKLAR tedavi edilir?

Görüntüleme yöntemleri ile istenilen vücut bölümü veya organ oldukça detaylı olarak görüntülenir, milimetrik kesitler alınır, boyut ve hacim ölçümleri yapılır, belki de en önemlisi lokalizasyon için koordinatlar belirlenir. Yani, ulaşmak istenilen hedef, cerrahi kesişsiz ve vücudu açmadan, görüntüleme yöntemleri ile ortaya konur. Sonrasında, özel ve ileri teknoloji ile üretilmiş tıbbi cihaz ve malzemeler, görüntüleme ile belirlenmiş alanlara gönderilir veya yerleştirilir.

Yani bir çeşit dışarıdan operasyon yapılır. Ancak, yapılan bu dış operasyon bilindik cerrahi operasyonlardan farklıdır. Kesi yapılmaz, genel anestezi sık kullanılmaz, travmatik değildir, hastanın konforu yüksektir. Çoğu zaman hastanede yatmayı gerektirmez ya da hastanede yatma süresi 1-2 gün ile sınırlıdır. Hastalar normal yaşamlarına çok hızlı bir şekilde dönebilir.

Hangi hastalıkların TANI ve TEDAVİSİ yapılır?

Girişimsel radyolojinin tanı ve tedavi yelpazesi oldukça geniştir. Bazı tedavileri şöyle özetlemek mümkün:

Damar tıkanıklıklarının tedavisi: Dijital anjiyografi ile tanısı ve balon anjiyoplasti/ stent ile tedavisi yapılır. Hastalar genellikle aynı gün evine gönderilir veya 1 gün hastanede kalır.

Böbrek ve bağırsak damarı darlığının tedavisi: Bu hastalarda, ilk seçilecek tedavi yöntemi balon anjiyoplasti/stenttir.

Aort anevrizması tedavisi: Cerrahi tedavisi kanlı ve ölüm riski yüksektir. Kasıktan girerek yapılan girişimsel yöntemde risk, komplikasyon, ölüm olasılığı çok düşük ve etkili bir tedavi yöntemdir.

Varislerin lazer ile tedavisi: Bacak varislerinin Lazer ile tedavisi ile hasta tedaviden kısa bir süre sonra evine gidebilir. Etkili bir tedavidir, yan etkileri azdır.

Kanamaların tanı ve tedavisi: Mide-bağırsak sistemi kanamaları, travmatik kanamalar, akciğer kanaması, vajinal kanamalar, mesane-prostat kanamaları ve ameliyat sonrası kanamaların acil tedavisi hayat kurtarıcı olmaktadır. Bazen de kanama bölgesinin anjiyografi ile tespit edilmesi olası cerrahi tedaviye yol gösterici olmaktadır.

Miyomun ameliyatsız tedavisi: Rahim atardamarına yönelik yapılır.

Kanser tanı ve tedavisi: İleri görüntüleme yöntemleri yani MR, BT, US, PET-BT ile kanser tanısı günümüzde en önemli tanı yöntemleridir. Kanser tedavisinde, kanser dokusuna yönelik tedavi (hedefe yönelik) her geçen gün daha da öne çıkmaktadır.

Modern onkolojik tedavi yaklaşımında; girişimsel radyoloji ile hedefe yönelik kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları ve cerrahinin kombine uygulandığı durumlarda kanserli dokuyu yok etme şansımızı daha da çok arttırmaktadır.

Hangi tür kanserlerin TEDAVİSİNDE kullanılmaktadır?

Kolon, meme, akciğer, mide, pankreas kanseri gibi kanserlerin karaciğer metastazlarında başarı ile uygulanmaktadır. Genelde kemoterapiye cevap vermeyen veya kemoterapiye karşın ilerleyen ve cerrahi tedaviye uygun olmayan hasta gruplarına uygulanır.

Girişimsel radyoloji gelecekte AÇIK AMELİYATLARIN yerini tamamen alabilir mi?

Açık ameliyatların tamamen yerini alacağını söyleyemeyiz, ilginçtir ki açık ameliyatlar ile kombine etmek veya açık ameliyat olamayacak hastaları açık ameliyat olabilecek seviyeye getirmek için de bu işlemleri kullanmaktayız.

Faydaları nelerdir:

• Genel anesteziye ihtiyacın az olması.
• Yan etki ve komplikasyon oranlarının düşüklüğü.
• Açık ameliyattaki gibi kesi gerektirmemesi.
• Hastanede kalma süresinin olmaması veya 1-2 gün ile sınırlı olması.
• Ameliyata uygun olmayan hastaların tedavi seçeneği olması.
• Kemoterapiye cevap vermeyen hastaların tedavi seçeneği olması.
• Hastanın konforunu en az bozan tedavi yöntemleri içermesi.
• Tüm vücuda değil de lokal olarak hedef tedavilerin olması.

 

  • Girişimsel Radyoloji'nin tanı ve tedavideki yüksek başarısı
Tarih 24.8.2016 editor@florence.com
Paylaş
Benzer Haberler