Alzheimer ile demans (bunama) hastalığı sıklıkla karıştırılıyor. Peki bu iki hastalık arasında ne fark var? İşte Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Topçular'ın anlattıkları...

Damar hastalılarına bağlı damarsal demans, genetik hastalıklar sonucu ortaya çıkan davranışsal demans, Parkinson hastalığına bağlı demans; demansların bazı türleridir. Demans hastalarında zihinsel fonksiyonlarda günlük yaşamı etkileyecek derecede bozulma olur. Bu beraberinde problem çözme, planlama, davranışların kontrolü gibi yetenekleri bozarken kişilik özelliklerinde de değişikliklere yol açar. Bellek bozukluğu demans seyrinde en sık ortaya çıkan yakınmadır. Stres, zihinsel yorgunluk, uykusuzluk, çeşitli ilaçlar da unutkanlığa neden olabilir. 

Yavaş ve sinsice ilerler

Alzheimer ise demans grubu hastalıklar arasında en yaygın görülen hastalıktır. İlk evrelerde genellikle tek şikayet unutkanlıktır. Bazen bu unutkanlık yaşa bağlı unutkanlık olarak değerlendirilip ihmal edilebilir ve bu tanının gecikmesine neden olur. Hastalığın orta evrelerine gelindiğinde hastalar diş fırçalama, elbiselerini ilikleme gibi basit şeyleri yapmakta güçlük çekmeye başlar. Dışarıya çıktıklarında yol bulmada güçlük, anlamada, okumada,yazmada zorluklar ve konuşmada bozulmalar olabilir. Hastalık ilerledikçe hastalar özbakımlarını yapamaz ve yardıma muhtaç hale gelir. 

Nasıl teşhis edilir?

Alzheimer şüphesi olan bir hastanın öncelikle şikayetleri dinlenir ve muayenesi yapılır. Ardından doktor tanıyı desteklemek için nöropsikolojik testler (unutkanlık testleri), beyin görüntüleme testleri (tomografi ya da MR) gibi testler ister. Bazı durumlarda hastada beyin-omurilik sıvısı alınması ya da EEG (Beynin elektriksel etkinliğinin değerlendirilmesi) çekilmesi gerekebilir. Özellikle son yıllarda Alzheimer'a yönelik görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler hastalık tanısında çığır açmıştır. Beyinde amiloid protein denilen proteinin birikimi karakteristik bir özelliktir. Artık amiloid pozitron emisyon tomografi denilen görüntüleme teknikleri amiloid proteinin birikimi hastaların şikayetlerinin başlamasından 20 yıl kadar önce dahi gösterilebilmektedir.

Sözcü Gazetesi / 6 Haziran 2019

  • Alzheimer ile demans (bunama) hastalığı sıklıkla karıştırılıyor. Peki bu iki hastalık arasında ne fark var? İşte Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Topçular'ın anlattıkları...
Tarih 17.6.2019 editor@florence.com.tr
Paylaş
Benzer Haberler