Kalın bağırsaklardan kaynaklanan kanserlerdir. Yaklaşık %10’u aileseldir. Kolon kanserlerinin %35-40’ında KRAS mutasyonu bulunur.

Hastaların %5-10’unda diğer genlerde de mutasyon olmaktadır (NRAS, BRAF, HER-2, MET vb.). KRAS ve NRAS, RAS ailesinden protoonkogendirler. BRAF, EGFR sinyal iletim yolağında yer alır (KRAS’tan sonraki basamak). Kalın bağırsak kanserlerinde % 5-22 oranında görülür. Dördüncü evre (kalın bağırsak dışı organlara da yayılım) hastalıkta KRAS mutasyonu olmayan hastalarda hedefli tedavilerle sağkalım uzaması sağlanmıştır. BRAF mutasyonu hastalığın gidişatıyla ilgili kötü faktörlerden biridir.

Mikrosatellit instabilite (MSİ) DNA tamir genlerinde oluşan mutasyonlar neticesinde normal dışı gelişen genomik dizilerdir. Bu dizilerin varlığı DNA sentezi sırasında hata olasılığını arttırır. Herediter Lynch Sendromu’nda %90 oranında rastlanılan bir faktördür. Çoğunlukla sağ taraf yerleşimli bağırsak kanserlerinde görülür. Evre II kanserlerde bulunması iyi gidişatla ilişkilidir. MSİ yüksek hastalar kalın bağırsak tedavisinde standart ilaçlardan 5FU’dan az yarar görürler.

RAS mutasyonları tedavi ile ilgili olarak prediktif iken BRAF mutasyonları prognostik, MMR sistem analizi prognostik ve adjuvan 5-FU temelli testler için prediktif, cMET ekspresyon durumu prognostik ve prediktif, EGFR mutasyon ve amplifikasyonları prediktif olabilmektedir. PIK3CA mutasyonları, hastaların %10-20’sinde bulunur ve proksimal kolon tutulumu, müsinöz diferansiyasyon, KRAS mutasyonu, CIMP-high ve MGMT ekspresyon kaybı ile ilişkilidir. Activating PIK3CA mutasyonları hotspot olarak helikal domainde ekzon 9, 542 ve 545. kodonlar ve kinaz domaininde 20. ekzonda 1047. kodon mutasyonları gözlenir. Her iki ekzon mutasyonun birlikte görülmesi kötü prognoz ile ilişkilidir. PTEN ekspresyonu kaybı düşük sağkalım ve yüksek oranda uzak metastazla ilişkilidir.

Tarih 12.1.2018 editor@florence.com
Paylaş
Benzer Haberler