İdrar kaçırma toplumda sık görülen bir sorun. Bu soruna sahip olanlar hem günlük yaşama uyum sağlamakta zorluk çekip eve kapanıyor hem de utanç hissiyle yaşıyor. Kader kabul etmeyenler ise tedaviyle özgürlüklerine yeniden kavuşuyor.

Halk arasındaki adı ile idrar kaçırma gündelik hayatta ani şekilde olan istemsiz idrarı tutamama veya mesane (idrar torbası) kontrolünün kaybı olarak tanımlanır ve toplumda çok sık rastlanan bir sağlık problemidir. Şiddeti değişkenlik göstermekle beraber, öksürme, gülme ya da karın içi basınç arttığında damla damla idrar kaçırma olabileceği gibi aniden idrar yapma hissi ile tuvalete yetişememe ve kaçırma şeklinde de ortaya çıkabilir.

Kadınlarda İdrar Kaçırmanın Nedenleri ve Tedavisi Nelerdir?Çok fazla gündeme gelmeyen ancak tüm hayatı altüst edebilen bu sorun yaşam kalitesini bozarak, hastanın sosyal yaşamını kısıtlar, psikolojik sorunlara neden olabilir. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Tunç Özdemir, idrar kaçırmanın yaşla birlikte sıklığı artmakla beraber; genç kadınlarda yüzde 25, orta yaş ve menopoz sonrası dönemlerde yüzde 44 -57, ileri yaşlarda ise yüzde 75 sıklıkta görüldüğüne dikkat çekiyor. Ülkemizde sağlıklı istatistiksel veriler olmasa da batı ülkelerinde bile kadınların sadece 1/4'ü problemlerine yardım istiyor. Sorunun yıllık tedavi maliyetinin ise hemşirelik bakımı ile birlikte yaklaşık 16.4 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

İdrar kaçırma bir hastalık mı?

İdrar kaçırma, yaşam kalitesini bozan, kadının sosyalliğini ve sağlığını etkileyen, yaygın görülen sosyal ve hijyenik bir problem olduğu için bir teşhisten çok bir belirti olarak değerlendirilmeli. Sorunun sıklığı, yaşla artmakla birlikte, yaşlanmanın normal bir parçası olarak görülmemeli ve mutlak nedenleriyle beraber değerlendirilmelidir. Ancak, toplumda sık görülmesi nedeniyle, normal yaşamın bir parçası olarak algılanmaktadır. Kadınlar; pedler, ekstra iç çamaşırı taşıyarak ya da sıvı alımını azaltarak bu sorunla mücadele etmeye çalışmakta, bu şikayetle doktora başvuru oranı (gerek bu sorunun normal yaşamın bir parçası olarak görülmesi, gerekse utanma dolayısıyla) yetersiz olmaktadır. Bu problemle yaşayan kadınlar, günlük aktivitelerini ve sosyal yaşam planlarını bu sorun merkezinde yapmakta bu da yaşamlarının ve yaşam kalitelerinin ciddi anlamda kısıtlanması anlamına gelmektedir. Bu kişilerde seksüel problemlerin, öz güven sorunlarının, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik problemlerin daha çok yaşandığı belirtilmektedir.

İdrar kaçırmanın tedavisi var

Oysa günümüzde, modern tıbbın ve cerrahi tekniklerin gelişimine paralel olarak, kadınlarda idrar kaçırma sorunu başarı ile tedavi edilebilmektedir. Tedavi sonrası yapılan çalışmalarda kadınların sosyal yaşamları, yaşam kaliteleri, öz güvenleri ve seksüel yaşamları olumlu yönde gelişme göstermiştir. Sonuç olarak bu problem kadınlarda, normal yaşamın bir parçası değil tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Siz hangi nedenle idrar kaçırıyorsunuz?

Strese bağlı idrar kaçırma: genellikle mesane ve üretrada (mesaneden dışarı açılan kanal) kapakçıkların yetersizliği veya zayıflığı sonucu, karın içi basıncını artıran durumlarda (öksürme, hapşırma, gülme, ağır kaldırma vs) mesane kası kasılması olmaksızın istemsiz idrar kaçırılmasıdır. En önemli risk faktörü gebelik, doğum, obezite ve menopozdur.

Aniden gelen idrar yapma hissi ile idrar kaçırma: Mesanede aniden ortaya çıkan istemsiz kasılmalar sonucunda ortaya çıkar ve kişi tuvalete yetişemeden meydana gelir. Nedenleri arasında; idrar yolları enfeksiyonları, mesane irritasyonu yapan maddeler (idrar yollarında taş, kum vb) bağırsak problemleri, nörolojik hastalıklar sayılabilir. Eğer neden olan bir hastalık yoksa, “hiperaktif mesane sendromu” olarak da adlandırılmaktadır.

Mesane duyuların algılanamaması sonucu idrar kaçırma: Mesane dolu olmasına rağmen his kaybı nedeniyle idrar yapma hissi olmaz ve mesane kapasitesini aşan hacimlerde idrar depolandığında taşma şeklinde idrar kaçırma görülür. Bu tip idrar kaçırma; mesane yaralanmaları, üretra tıkanıklığı veya sinirlerde hasara neden olan diyabet (şeker hastalığı) omurilik zedelenmeleri ve Multipl Skleroz gibi hastalıklarda görülür.

Bazen idrar kaçırma hem stres hem de urge inkontinas şeklinde olabilir. Bu durumda “mixt inkontinans” olarak sınıflanır.

İdrar kaçırmada risk farktörleri

Kadınlarda İdrar Kaçırmanın Nedenleri ve Tedavisi Nelerdir?Cinsiyet: Kadınlarda gerek idrar kanalının kısalığı, gerekse gebelik, doğum ve menopoz idrar kaçırmanın çok daha sık görülmesine neden olur.

Yaş: Yaş ilerledikçe, mesane kas yapısı ve pelvik taban kas yapısında oluşan zayıflama idrar sıklığını artırır. Ancak söz konusu durum yaşlanmanın doğal bir süreci olarak normal kabul edilmemelidir. Kişinin tedavisi yapılarak yaşam kalitesi artırılabilir.

Obezite: Aşırı kilo alımı, batın içi organlar kadar mesane ve pelvik taban kasları üzerine olan basıncın da artmasına neden olur. Zayıflayan pelvis kasları sonucunda; Öksürme, hapşırma ve stres durumlarında daha sık görülür.

Sigara: Sigara içimi ile gelişen kronik öksürük ve sürekli artmış karın içi basınç özellikle stres idrar kaçırma riskini artırır. Ayrıca sigara içimi, mesane kasılmalarını etkileyerek taşma tipi probleme de sebep olabilir.

Sistemik hastalıklar: Böbrek hastalıkları, diyabet (şeker hastalığı) gibi sistemik hastalıklar idrar kaçırma riskini artırır.

Tuvalete gitmek için uykudan kaç kez uyanıyorsunuz?

 • Hastalığın teşhisinde, ilk aşamada hastanın öyküsü değerlendirilir ve idrar kaçırma şikayeti olan hastalarda şu sorulara cevap aranır:
 • Karın içi basıncını artıran öksürme, hapşırma veya ağır kaldırma ile kaçırma şiddetli etkilenmekte midir?
 • Ani idrar sıkışma hissi, tuvalete yetişilemediği takdirde idrar kaçırtacak kadar etkin midir?
 • İdrar yapmak için uykudan kaç kez uyanılmakta?
 • Son dönemlerde yatağa idrar kaçırılmış mıdır, giysileri idrardan korumak için ped kullanılması gerekmiş midir?

Hasta değerlendirmesinde ikinci aşama; idrar kaçırma şikayeti olan hastanın fiziksel muayenesi ve idrar yollarını etkileyebilecek genel tıbbi sorunların (kronik akciğer hastalığı, felç, parkinson, diabet vb) varlığının araştırılmasıdır.

Sonraki aşamada yapılan; İdrar yolu enfeksiyonları, idrarda kan veya taşa ait bulgular saptanabilmesi için idrar analizi yanında böbrek hastalıkları, metabolik hastalıklar ve enfeksiyonları ile ayırıcı tanıya gidilmesidir.

Bir soruya bile “EVET” derseniz doktora gitmelisiniz!

 • Aşağıdaki sorulardan birine yanıtınız "evet" ise zaman geçirmeden bir üroloji uzmanına danışmalısınız.
 • Güldüğünüzde, öksürdüğünüzde, hapşırdığınızda, yürürken, egzersiz yaparken, ağır bir eşya kaldırırken, oturur ya da yatar durumda iken ayağa kalktığınızda idrar kaçırıyorsanız.
 • Gün boyunca ve gece sık sık tuvalete gitmek zorunda kalıyorsanız
 • Bu sorunlar nedeniyle ped kullanıyorsanız
 • İdrar yapma hissi geldiğinde tuvalete yetişemiyorsanız.
 • Tuvalette idrarınızı tamamen boşaltamadığınız hissine kapılıyorsanız.
 • İdrar kaçırma ile beraber diğer idrar şikayetleriniz oluyorsa (idrarda kan görülmesi, yanma, idrar yaparken zorlanma)
 • Bu sorun günlük aktivitelerinizi, sosyal ilişkilerinizi, yaşam kalitenizi ve günlük planlarınızı etkiliyorsa
 • Şikayetleriniz zamanla artış gösteriyorsa

Unutmayın!

Doğru tanı için doktor muayenesinde idrar kaçırma ile ilgili şikayetler sıkılmadan bildirilmelidir. Bu durum utanılması gereken bir durum ya da normal yaşamın bir parçası değildir. Unutulmamalıdır ki birçok hastada, basit yaşam tarzı değişiklikleri ve basit medikal tedavilerle ciddi sonuçlar alınıp problemin tedavisi gerçekleştirilebilir.

İdrar kaçırmada riski azaltma önerileri

Sağlıklı kilo kontrolü: Obeziteden korunmak ve ideal kiloda olmak kaçırma riskini azaltır.

Sigaranın bırakılması: Sigara içilmemesi, sigaranın bırakılması riski azaltır.

Kegel egzersizleri; Kegel egzersizlerinin özellikle gebelikte olmak üzere, günlük yaşamda uygulanması inkontinans riskini azaltır.

Mesane uyarıcılardan kaçınmak; Mesane uyarıcı etkisi olan yiyecek ve içeceklerin tüketiminin sınırlanması riski azaltır. Bu noktada günlük kahve ve kafeinli içeceklerin tüketiminin azaltılması önerilir.

Lifli gıda tüketimi; Lifli gıdadan zengin diyet ile kabızlığın engellenmesi etkilidir.

Egzersiz ve düzenli spor; Düzenli fiziksel aktiviteler ile risk gelişimi azaltılabilir.


HABERTÜRK Gazetesi / 4 Aralık 2018

Tarih 4.12.2018 editor@florence.com.tr
Paylaş