Sindirim sisteminde nadir görülen bir kanser türüdür. Bağ dokudan köken alırlar. En sık mide (%60) ve ince bağırsakta (%30) görülür. Hastaların %80- 90’ında C-KIT mutasyonu bulunur.

Tedavisi cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Aynı bölgede nüks, vakaların yaklaşık yarısında görülür. C-KIT’e karşı geliştirilmiş ilaçlar tedavide oldukça fayda sağlamıştır. Çoğu GİST’te C-kit mutasyonu, daha azında ise bir başka tirozin kinaz protoonkogeni olan PGFRa (Platelet Derived Growth Factor Receptor Alpha) geninde mutasyon tespit edilir. Bazı GİST’lerde ise hiç mutasyon tespit edilememektedir (wild tip). C-kit pozitif veya mutant GİST’lerde hedefe yönelik tedavi mümkün olabilmektedir. Altı aylık tedavi sonrası tedaviye hiç cevap vermeden ilerleme gösteren tümörlerde ilaca karşı direnç olduğu düşünülür ve hedefe yönelik ilaç tedavisi değiştirilir.

Tarih 12.1.2018 editor@florence.com
Paylaş
Benzer Haberler