Çocuklarda Kulak İltihabı Dil Gelişimini Etkiliyor

Çocuklarda Kulak İltihabı Dil Gelişimini Etkiliyor

Çocuklarda dil gelişimi döneminde yaşanan orta kulak iltihabı konuşma bozukluklarına yol açabiliyor.

Çocuklarda sıkça görülen orta kulak iltihabı çoğu zaman fazla ciddiye alınmıyor. Oysa dil gelişimi döneminde yaşanan orta kulak iltihabı konuşma bozukluklarına bile yol açabiliyor. Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Odyoloji, Ses ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı İrem Konakçı Yenice, orta kulak iltihapları ve orta kulak iltihaplarının dil gelişimi üzerindeki etkilerine dair bilgi verdi.

En çok dil gelişimi döneminde görülüyor

Odyoloji, Ses ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı İrem Konakçı Yenice, orta kulak iltihaplarının en sık görüldüğü yaşların aynı zamanda dil gelişiminin de en hızlı ilerleme gösterdiği yaşlara denk geldiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklar 18 ay 3 yaş aralığında hem kelime haznelerini önemli ölçüde geliştirirler hem de o dilin kurallarını öğrenirler. Dil gelişimi ve konuşma becerilerinin yaşa uygun bir seyir gösterebilmesi için öncelikli olarak iyi bir işitme olması gerekir. İşitilenler sayesinde çocuk o dili ve o dilin kurallarını öğrenir. Orta kulak iltihabı olması durumunda çocuk kayıp derecesine göre yeterli bir işitmeye sahip olamaz. Çocuk sürekli ses alamaz, arka plandaki seslerle anlamlı sesleri ayırt etme sıkıntı yaşar ve dile dair bilgisi sınırlı kalır. Bu nedenle de alıcı dil ve ifade edici dil becerilerinin gelişiminde sıkıntı ile karşılaşırız."

Odyoloji, Ses ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı İrem Konakçı Yenice, benzer şekilde orta kulak iltihabı nedeni ile belli konuşma seslerini duymakta zorluk çeken çocuklarda o sesin üretiminde de ilerleyen dönemlerde sorunlar yaşadığının gözlemlendiğini belirtirken, uzun süreli orta kulak iltihabı olan ve bu süreçte "s" sesi gibi yüksek frekans özelliği taşıyan bir konuşma sesini yeterli düzeyde duyamayan bir çocuk, bu sesi olması gerekenden farklı üretebildiğini ve bir artikülasyon sorunu ile karşılaşabildiklerini söyledi.

"Bu nedenle orta kulak iltihapları sadece bir kulak problemi olarak ele alınmamalı. Çocuğun dil gelişimini, sosyal uyumunu, akademik performansını etkileyen ve işitmedeki yetersizlik nedeni ile davranış problemleri ile sonuçlanabilen önemli bir sorun olarak değerlendirilmelidir" dedi.


HABERLER.com / 29 Kasım 2013

Tarih 29.10.2013 editor@florence.com.tr
Paylaş
Benzer Haberler