Gözlerde kayma (şaşılık)

Şaşılık, her iki gözün aynı yöne bakmaması ve birbiriyle olan paralelliğini kaybetmesi durumudur. Her bir gözde altışar adet göz dışı kas bulunur. Bunların birinde veya birkaçında kuvvet azlığı veya fazlalığı olması şaşılığa neden olur.

Bir göz düz bakarken diğeri içe, dışa, yukarı veya aşağı kayabilir. Bazı durumlarda kayma her iki gözde de mevcuttur. Şaşılığı karşıdan fark etmek bazen çok kolay iken bazen de şüpheli durumlar olabilir. Şaşılıktan şüphe edilen durumlarda vakit kaybetmeden hızla hekime baş vurmak gerekmektedir.

Paylaş

Hastalık ve Tedaviler

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz