Görüntü rehberliğinde biopsiler

Biopsiler kemik ya da yumuşak doku örneklemesi için yaygın kullanılan girişimsel işlemdir. İğnenin doğru ve güvenli bir şekilde hedefe ulaşmasında görüntüleme yönteminin kullanılması esastır.

Görüntüleme rehberliğinde biyopsi cerrahi yöntemlere kıyasla daha güvenli, daha az invazivdir.

Bölümümüzde muskuloskeletal tanı ve girişimsel işlemlerinde uzmanlaşmış radyoloji uzmanları tarafından son tasarım özel iğneler, yeni biyopsi teknikleri ve laser navigasyon cihazı eşliğinde daha güvenli ve etkili biçimde uygulanmaktadır.
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz