Prof. Dr. Alper Toker'in öncülüğünde...
Grup Florence Nightingale Hastaneleri Göğüs Cerrahisi Merkezimiz
; teknik ve tıbbi donanımı yüksek anestezi, yoğun bakım, göğüs hastalıkları, onkoloji, kalp cerrahisi ve radyoloji ekipleri ile iş birliği içinde acil ve elektif tüm göğüs cerrahisi operasyonlarını gerçekleştirecek donanıma sahiptir.

Merkezimizde Prof. Dr. Alper TOKER’in öncülüğünde deneyimli bir ekip 2010 yılından bu yana özellikli göğüs cerrahisi ameliyatlarını koordineli bir şekilde gerçekleştirmektedir. Hastalara uluslararası standartlara ve bilimsel verilere göre en uygun tedavi, konusunda uzmanlaşmış ekibimizce sunulmaktadır.

Göğüs cerrahisi operasyonlarında giderek ön plana çıkan kapalı operasyon yöntemleri (minimal invaziv cerrahi) olan videotorakoskopik cerrahi (VATS) 2010 yılından ve robotik cerrahi ise 2011 yılından itibaren merkezimizde uygulanmaktadır.

Merkezimiz özellikle minimal invaziv cerrahi konularında ülkemizin ve Avrupa’nın öncü merkezlerinden biri konumundadır.

Göğüs Cerrahisi Merkezimizdeki İlkler

  • 2010 yılında Grup Florence Nightingale Hastanelerinde Göğüs Cerrahisi Merkezinde göğüs cerrahisi ameliyatları Prof. Dr. Alper Toker başkanlığında başlamıştır.

  • 2010 yılında minimal invaziv cerrahi alanında ilk VATS lobektomi ve VATS timektomi operasyonları gerçekleştirilmiştir.

  • 2010 yılında yine aynı anda koroner arter hastalığı ve akciğer kanseri olan bir hastamıza ilk kez eş zamanlı bypass ve akciğer kanseri operasyonu yapılmıştır.

  • 2011 yılında ise merkezimizde ilk trakea rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu operasyonu gerçekleştirilmiştir. 

  • 2011 yılında yine akciğer kanserinin trakeanın karina bölgesini tuttuğu bir hastada ve aort damarını tuttuğu başka bir hastada ilk kez akciğer kanseri rezeksiyonuna ek olarak karina rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu ile aort damarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu operasyonları yapılmıştır.

  • 2011 yılına ait diğer bir "ilk" ise, robot yardımlı akciğer kanseri lobektomisi operasyonlarına başlanmasıdır.