Minimal İnvaziv Göğüs Cerrahisi

Merkezimizde multimodalite akciğer kanser tedavisi uygulamaları yapılmakta ve operasyonu teknik olarak zor olan T4 tümörler ve neo - adjuvan tedavi uygulanmış olgular başarı ile ameliyat edilmektedir.

Göğüs Cerrahisi Merkezimiz kalp cerrahisi ekibiyle birlikte ana damar olan aorta yayılım gösteren tümörlerin operasyonlarını gerçekleştirilebilen nadir merkezlerden biridir.

Mediastinal kitlelerden özellikle timoma ve myasthenia gravis hastalarına uygulanan timektomi operasyonlarının VATS ve Robotik Cerrahi ile Minimal İnvaziv Cerrahi olarak yapılması konularında ekibimiz dünya literatürlerinde yer almaktadır.

minimal invaziv cerrahisiBeş yıl içerisinde merkezimiz bünyesinde 1000’in üzerinde torasik cerrahi girişim yapılmıştır. Bu cerrahi girişimlerin 500’den fazlasını akciğer kanseri operasyonları oluşturmaktadır. Akciğer kanseri operasyonlarının da %65’i minimal invaziv teknikler ile (VATS veya Robotik Cerrahi) gerçekleştirilmiştir.

Minimal invaziv akciğer kanseri cerrahisi uygulanma oranı dünyada gelişmiş merkezlerde yaklaşık %30 oranında iken, Grup Florence Nightingale Göğüs Cerrahisi Merkezimiz bünyesinde bu oranın %65 olduğunu sizlerle paylaşmak bizler için gurur vericidir.

Ayrıca dünya standartlarında ameliyat sonrası ölüm oranı %2-5 arasında iken, merkezimiz bünyesinde bu oran %1’in altındadır.

Merkezimizde iç ve dış hekimlerimizin; deneyim ve vakalarını paylaşmaları için göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi konseyleri, onkoloji konseylerini de rutin olarak düzenlenmektedir.