Merkezimizde Göğüs Cerrahisinde İlkler…

  • 2010 yılında Grup Florence Nightingale Hastanelerinde Göğüs Cerrahisi Merkezinde göğüs cerrahisi ameliyatları Prof. Dr. Alper Toker başkanlığında başlamıştır

  • 2010 yılında minimal invaziv cerrahi alanında ilk VATS lobektomi ve VATS timektomi operasyonları gerçekleştirilmiştir.

  • 2010 yılında yine aynı anda koroner arter hastalığı ve akciğer kanseri olan bir hastamıza ilk kez eş zamanlı bypass ve akciğer kanseri operasyonu yapılmıştır.

  • 2011 yılında ise merkezimizde ilk trakea rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu operasyonu gerçekleştirilmiştir. 

  • 2011 yılında yine akciğer kanserinin trakeanın karina bölgesini tuttuğu bir hastada ve aort damarını tuttuğu başka bir hastada ilk kez akciğer kanseri rezeksiyonuna ek olarak karina rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu ile aort damarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu operasyonları yapılmıştır.

  • 2011 yılına ait diğer bir "ilk" ise, robot yardımlı akciğer kanseri lobektomisi operasyonlarına başlanmasıdır.