Göğüs Cerrahisi Merkezimizde Koordineli Bölümler

Göğüs Cerrahisi Bölümümüzde; göğüs cerrahisi ile ilgili tüm hastalıkların tanı ve tedavi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Akciğer ve akciğer zarlarının, göğüs duvarının, göğüs boşluğunun, mediastenin iyi ve kötü huylu tümörlerinin cerrahi tedavileri, trakea (soluk borusu) ve özefagus (yemek borusu) operasyonları, bronkoplasti, bronkoskopi, mediastinoskopi ve minimal invaziv cerrahi (VATS ve robotik cerrahi) bölümümüzde başarı ile uygulanan işlemlerdir. Her hastamız tedavi öncesinde onkoloji, göğüs ve radyoloji uzmanları tarafından multidisipliner yaklaşımla değerlendirilir ve kişiye uygun tedavi planlanır.

Göğüs Hastalıkları Bölümü:

Göğüs hastalıkları bölümünde teşhis amaçlı rutin bronkoskopiye ek olarak transbronşial forseps parenkim biyopsisi; wang iğnesi ile transbronşial iğne biyopsisi; bronkoalveoler lavaj gibi girişimsel invaziv teknikler uygulanmaktadır. Göğüs hastalıkları bölümü cerrahi tedavi uygulanacak hastalara göğüs cerrahisi ile tanı, teşhis ve takip alanlarında koordinasyon içinde çalışmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Radyoloji Bölümü:

Radyoloji Bölümü Göğüs Cerrahisi ile bilgisayarlı tomografi, röntgen cihazları başta olmak üzere birçok tetkik ve uygulama için koordineli çalışmaktadır. Bölümde tıbbi görüntüleme hizmetlerinin yanında teşhis ve tedaviye yönelik girişimsel radyolojik göğüs cerrahiişlemler de gerçekleştirilmektedir. Bilgisayarlı tomografi eşliğinde akciğer kitle biyopsisi, bilgisayarlı tomografi eşliğinde akciğer apsesi boşaltılması ve ultrason eşliğinde torasentez (akciğer zarları arasında biriken sıvının iğne ile alınması) görüntüleme eşliğinde yapılan girişimsel işlemlere örnek olarak verilebilir. Ayrıca çok küçük nodüler akciğer lezyonlarının operasyondan önce “coil” yöntemiyle işaretlenmesi ve bu sayede cerrahi sırasında yerlerinin kolaylıkla bulunup operasyon süresinin kısaltılması işlemi de deneyimli Girişimsel Radyoloji ekibince uygulanmaktadır.  

Radyasyon Onkolojisi Bölümü:

Radyasyon onkolojisi radyoterapi ve radyocerrahi olmak üzere iki uygulama ve tedavi alanını içerir.  Radyasyon onkolojisinde iyonizan radyasyon kullanılır ve radyasyonun kanseri tedavi edici etkileri incelenerek tedavi planlanır. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Medikal Onkoloji: 

Medikal Onkoloji, kanserli hastaların kemoterapötik ilaçlarla tedavilerini kapsar. Medikal onkoloji kanserli hastaların tanı ve tedavisinde göğüs cerrahisi, radyoloji, radyasyon onkolojisi ile işbirliği yapar ve hastaya yaklaşım, multidisipliner olarak planlanır. Detaylı bilgi için tıklayınız.