Göğüs ağrıları

Göğüs ağrıları akut ve kronik olarak ikiye ayrılmaktadır. Önemli olan hayati önem arz eden acil akut göğüs ağrılarının tespitidir.

Kalp ve akciğeri ilgilendiren akut acil göğüs ağrıları nedenleri nelerdir?

İskemik kalp hastalığı
Aort yırtılması
Akciğerde damar içi pıhtılaşma
Kalp zarı iltihabı
Travmaya bağlı olan ya da kendiliğinden oluşan göğüs boşluğuna hava kaçağı

Kalp ve akciğer dışındaki akut acil göğüs ağrısı nedenleri nelerdir?

Kaburga kırığı
Omurga hastalıkları
Kadınlarda meme hastalıkları

Acil durumlar dışındaki akut göğüs ağrıları nelerdir?

Kas-iskelet sisteminden kaynaklanan ağrılar, viral enfeksiyonlara ve şeker hastalığına bağlı nöropatik sebepli ağrılar bu tip göğüs ağrılarına örnek olarak verilebilir.
Kronik göğüs ağrısı birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kalp ve akciğer dışı en sık sebebi, fibromiyalji adı verilen kas-iskelet sistemi kaynaklı olan ağrılardır. Herpes zoster virüsünün göğüs duvarındaki sinirler üzerinde yaptığı etkiye bağlı olarak gelişen zona ağrısı da göğüste ağrı yapabilir. Kronik mide reflüsü, pankreatit, karaciğer hastalıklarında da göğüs ağrıları görülebilmektedir.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz