Yararlı Bilgiler

Radyoembolizasyon tedavisi hangi hastalara uygulanabilir?

Cerrahi tedaviye uygun olmayan hastalar

Cerrahi tedavinin sakıncalı olduğu hastalar

Cerrahi tedaviye uygun hale dönüştürmek için yapılan uygulamalar

Karaciğer nakline uygun olmayan hastaları nakile uygun hale getirmek amacı ile uygulanır

Karaciğer nakil bekleme listesindeki hastalara kanseri tedavi etmek ve karaciğer nakli için zaman kazandırmak için uygulanır

Etkin bir Kemoterapi tedavisi olmayan karaciğer kanserleri (örneğin;Hepatosellüler Karsinom-HCC, nispeten Kolanjiokarsinom)

Kemoterapiye cevap vermeyen hastalar

Kemoterapiye sınırlı cevap veren hastalar

Kemoterapi altında kanser dokusu büyüyen ve sayıca artan gruptaki hastalar

Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.