Yararlı Bilgiler

Radyoembolizasyon hangi kanserlere uygulanır?

Karaciğer kanserlerine uygulanır. Hem karaciğerin kendi hücresinden çıkan kanserlere yani Hepatosellüler Karsinom (HCC) ve Kolanjiokarsinom, hem de diğer kanserlerin Karaciğere sıçramasından kaynaklanan kanserlere; METASTAZLARA (özellikle MEME, KOLON, NÖROENDOKRİN, MELANOM, AKCİĞER, BÖBREK, SARKOMLAR) uygulanır.