Yararlı Bilgiler

Kemoembolizasyon tedavisinin riski nedir?

Anjiyografinin riskleri (kasık bölgesinde kanama, pıhtı, enfeksiyon), karaciğer apsesi ve karaciğer yetmezliği gibi riskleri vardır. Bu risklerin oranı düşük olduğu gibi, özellikle tecrübeli girişimsel radyologların elinde daha da az görülmektedir.