Yararlı Bilgiler

Kemoembolizasyon tedavisi sonrası ne zaman kontrole geleceğim?

Kemoembolizasyon sonrası 1. ayda, 3. ayda ve sonra 3-6 aylık klinik ve radyolojik kontroller yapılır.