Yararlı Bilgiler

Kemoembolizasyon tedavisi nedir?

Kemoterapi ilaçları ile yüklü bu mikroküreler, anjiyografik teknikle karaciğer kanserini besleyen damarlara enjekte edilir. Klasik sistemik kemoterapiye oranla 10-100 kat daha yüksek dozda kemoterapi ilaçlarını sadece karaciğer kanseri içerisine vermek mümkün olmaktadır. Ayrıca, bu mikro küreler kanser damarlarını tıkayarak kanserin beslenmesini engeller. Böylece, hem daha yüksek dozda karaciğer kanserine yönelik hedef kemoterapi hem de kanserin damarlarını tıkayarak beslenmesinin engellenmesi ile ikili bir avantaj sağlanmış olur.

Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.