Yararlı Bilgiler

Kemoembolizasyon tedavisi için hastanede ne kadar kalacağım?

Kemoembolizasyon tedavisinde koruyucu antibiyotik uygulamak, ağrı ve bulantılarınızı tedavi edebilmek için 1 gece ve nadiren 2 gece hastanede yatışınız gerekir.