Yararlı Bilgiler

Kemoembolizasyon tedavisi hangi kanserlere uygulanır?

Karaciğerin kendi dokusundan kaynaklanan primer kanserlerinde (HCC ve Kolanjiokarsinom) veya başka bir bölgeden karaciğere sıçrama yapan sekonder kanserlerinde (Metastaz) uygulanabilir. Kemoembolizasyon tedavisi, genelde klasik sistemik kemoterapiye dirençli veya tekrarlayan karaciğer kanserlerinde ve cerrahi yapılamayan durumlarda uygulanır. Bunun yanında; cerrahi veya kemoterapiye yardımcı olarak yapılabildiği gibi, bazen de özellikle HCC ve Kolanjiokarsinom gibi primer karaciğer kanserlerinde ilk sırada seçilen tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.