Yararlı Bilgiler

Ablasyon tedavisinin başarı şansı ve etkinliği nedir?

Uygun hasta seçildiği ve konusunda deneyimli girişimsel radyologlar tarafından yapıldığı sürece, ablasyon tedavisinin başarı şansı çok yüksektir. Özellikle RF ablasyonun; cerrahi tedavi ile karşılaştırılabilecek kadar etkin olduğu birçok bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir ve küratif bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir.