Yararlı Bilgiler

Ablasyon hangi hastalara uygulanır?

Primer (Hepatosellüler karsinom; HCC ve Kolanjiyokarsinom) ve sekonder (metastaz) karaciğer kanserli hastalar başta olmakla birlikte böbrek, akciğer, kemik, pankreas kanserli hastalarda başarı ile uygulanmaktadır.