RADYOEMBOLİZASYON

Radyoembolizasyon Mükemmeliyet Merkezi
Dünyada ilk 6 hastaneden biriyiz..

RADYOEMBOLİZASYONKaraciğer kanserinde ve karaciğer metastazlarında cerrahi tedavi ve kemoterapi ile çözüm bulunamayan hastalarda radyoembolizasyon tedavisi uygulanabilir.

Radyoembolizasyon tedavisinde, insan saç telinin genişliğinden daha küçük boyutlarda küreler (mikroküreler) kullanılır. Bu mikrokürelerin içinde radyoaktif madde (Yt-90 radyonüklid) bulunmaktadır.

Radyoaktif madde içeren mikroküreler kanser dokusunu besleyen damarların içine enjekte edilir. Kanser dokusuna damarlar yoluyla ulaşan radyoaktif mikroküreler radyoaktif enerji yayarlar ve kanser dokusunu öldürürler. Bu radyoaktif mikrokürelerin kanser dokusu içine damar yolu ile enjekte edilmesinde ‘’anjiyografi’’ yöntemi kullanılır.

Anjiyografi yöntemi genel olarak bilinen kalp anjiyosu veya diğer anjiyo yöntemleri gibidir. Genelde kasık bölgesindeki bir damardan girilerek yapılır. Çok ince özel kateterler ile yapılan anjiyoda, karaciğerdeki kanserini besleyen damarlara ulaşılarak radyoaktif mikroküreler enjekte edilir. Cerrahi bir yöntem değildir ve herhangi bir kesi veya dikiş söz konusu değildir, hasta ağrı duymaz.

Radyoembolizasyon tedavisinin uygulanabilmesi için hastanın kan tahlillerinin, karaciğer fonksiyonlarının ve günlük yaşam aktivitelerinin belirli bir seviyede olması gerekmektedir.

Radyoembolizasyon tedavisinde amaç; karaciğer kanserli ve metastazlı hastalarda yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini iyileştirmekdir. Hastaların yaklaşık %70-80’ i bu tedaviye olumlu cevap verir.

Oldukça yüksek bir teknolojinin kullanıldığı radyoembolizasyon tedavisi, bu konuda uzman ve yeterli sayıda uygulama yapmış tecrübeli doktorlar tarafından yapılmalıdır. Radyoembolizasyon tedavisini, işlemsel basamakta, girişimsel radyoloji uzmanı ve nükleer tıp uzmanı birlikte gerçekleştirir.

radyoembolizasyonRadyembolizasyon tedavisinin kabaca basamakları :

1. Kanser konseyinde hastanın tartışılması ve radyoembolizasyon tedavisinin uygunluğu

2. Kan tahlillerinin yapılması

3. Anjiyo yapılarak hastanın karaciğer damarlarına düşük enerjili test dozu enjekte edilmesi

4. Nükleer tıp bölümünde özel incelemelerin yapılması ve gerçek dozun hesaplanması

5. Her hasta için özel hesaplanan gerçek dozda radyoaktif mikrokürelerin ısmarlanması

6. Anjiyo yapılarak, ısmarlanıp gelen radyoaktif mikrokürelerin karaciğer kanser damarlarına

enjekte edilmesi

7. İkinci haftada kontrol amaçlı kan tahlili yapılması

8. Sekizinci haftada kontrol amaçlı PET-BT, BT, MR ve/veya PET-MR incelemesinin yapılması