KEMOSATÜRASYON PHP

girişim radyoloji

Kemoterapiye cevap vermeyen karaciğer metastazlarında uygulanan yeni bir yöntem olan kemosatüresyon PHP özellikle malign melanom karaciğer metastazlarında uygulanmaktadır.

Temel prensip; sadece karaciğere yüksek doz kemoterapi vermek ve ilacın sistemik dolaşıma katılmasını engellemektir. Böylece, yüksek doz kemoterapiye rağmen vücutta yan etkinin daha az olması amaçlanmaktadır.

Türkiye’de kemosatürasyon ile karaciğer metastazlarının tedavisi gibi yenilikçi girişimsel radyolojik tedaviler için iki pilot hastaneden biri olan Grup Florence Nightingale Hastanesi Girişimsel Radyoloji Merkezi dünya çapında öncü merkezlerden olmayı hedeflemektedir.