KEMOEMBOLİZASYON

kemoembolizasyon

Kanser hücreleri gelişimini ve büyümelerini devam ettirebilmek için sağlıklı dokulara göre daha fazla miktarda enerji ve besine ihtiyaç duyarlar, bu nedenle damarlar ile beslenmeleri gerekir. Embolizasyon tedavisinde kanseri besleyen damarlar, anjiyografi yöntemi kullanarak tıkanır. Böylece, kanser hücrelerinin enerji ve besin alması engellenir.

Görüntüleme rehberliğinde anjiyografi yöntemi ile yapılan embolizasyon ayrı bir ihtisas alanı olan girişimsel radyologlar tarafından yapılmaktadır. Bu işlemde, anestezi altında kasık damarından girilerek yapılan anjiyografiyi takiben oldukça ince kateterler ile kanseri besleyen damarlara ulaşılır. Bu kateterlerin içinden kanseri besleyen damarlara parçacıklar veya mikroküreler enjekte edilerek bu damarlar tıkanır (embolizasyon).

Kemoembolizasyon; kemoterapi ilaçları yüklü mikroküreler ile yapılan özel bir embolizasyon yöntemidir. Amaç; hem kanseri besleyen damarları tıkamak (embolizasyon) hem de direkt kanserli dokunun içine kemoterapi ilaçlarını vermektir (kemoterapi). Kemoterapi ilaçları yüklü mikroküreler kanserli doku içinde kalırlar ve yavaş yavaş kemoterapi ilaçlarını salgılarlar. Böylece, kanserli doku uzun süre yüksek dozda kemoterapi etkisi altında kalmaktadır. Sistemik dolaşıma ise yani tüm vücuda kemoterapi ilaçları yayılmamaktadır ve yalnızca tümör içinde kalmaktadır.

Kemoembolizasyon; karaciğer kanserlerinde (HCC, Kolanjiokarsinom) genelde ilk seçilecek tedavi yöntemlerindendir. Ayrıca, sistemik klasik kemoterapiye cevap vermeyen ve cerrahi tedaviye uygun olmayan karaciğer metastazlarında da sıklığı artan şekilde uygulanmaktadır. Bilimsel çalışmalar ile etkinliği kanıtlanmıştır, yaşam süresini uzattığı gibi yaşam kalitesini de artırdığı gösterilmiştir.