GİRİŞİMSEL ONKOLOJİ

girişimsel onkoloji

Kanser tedavisinde “Lokoregional Kanser Tedavisi” yani kanser dokusuna yönelik tedavi (kanserde hedefe yönelik tedavi) her geçen gün daha çok öne çıkmaktadır.

Modern onkolojik tedavi yaklaşımında Girişimsel Onkoloji önemli bir yer edinmiştir. Hedefe yönelik kemoembolizasyon ve radyoembolizasyon ile tümöral ablasyon uygulamaları kanserli dokuyu yok etme şansımızı artırmaktadır.

Kanserli dokuya ulaşmak ve hedefe yönelik tedavi gerçekleştirmek için yeni teknolojik tedavi yöntemlerinin tam merkezinde Girişimsel Onkoloji bulunmaktadır.

Kanser tedavisinde “Lokoregional Kanser Tedavisi” yani kanser dokusuna yönelik tedavi (kanserde hedefe yönelik tedavi) her geçen gün daha çok öne çıkmaktadır.

Girişimsel onkoloji; girişimsel radyolojinin sadece kanser ile uğraşan bir alt grubudur.

Girişimsel radyolojinin diğer uygulamaları gibi girişimsel onkoloji de fiziksel koşulların ve teknolojik alt yapının güçlü olduğu bir sağlık kuruluşu ve iyi bir ekip çalışmasını gerektirir.

Bu amaçla, Grup Florence Nigthingale Hastaneleri bünyesinde Girişimsel Radyoloji Merkezinde pek çok kanser türünün tanısı ve girişimsel onkoloji uygulamaları ile tedavisi mümkün olabilmektedir.

Girişimsel Onkolojide; kanserli dokuya direk olarak veya kan damarları yoluyla navigasyon sistemine benzer şekilde ulaşılır. Kanser dokusuna bu şekilde ulaşıldıktan sonra radyoaktif madde radyoembolizasyon denilen yöntem ile veya ilaç içeren mikro küreler kanser içine kanseri besleyen damarlar aracılığı kemoembolizasyon denilen yöntem ile enjekte edilir.

Diğer bir yöntem ise kanserli dokuya özel iğneler ile ulaşmaktır. Özel iğneler üzerinden gönderilen enerji ile kanserli dokunun yakılması veya dondurulması (ablasyon) ile tedavi yapılır.

Girişimsel onkolojide kanser tedavisi hedefe yöneliktir, yani sistemik kemoterapi gibi tüm vücuda nüfuz etmez. Bu nedenle girişimsel onkolojinin öne çıkan avantajlarından en önemlisi daha az yan etki ile kanserli dokuya müdahale edilebilmesidir. Girişimsel onkolojik uygulamalarda diğer bir avantaj ise kesi veya ameliyat olmamasıdır. Böylece daha az rahatsızlık ve daha düşük komplikasyon söz konusudur.

Bizden haberdar olmak
ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.