Florence Nightingale İstanbul Hastanesi Multidisipliner Onkoloji Konseyi
 
Uzman kadro her hafta Perşembe günü, onkolojik hastalar için ‘kişiye özel tedavi’ amaçlı multidisipliner tümör konseyi yapıyor. 

Modern Onkoloji, birçok branştan doktorların onkolojik hastaya yaklaşımını gerektirmektedir (multidisipliner yaklaşım). 
Gelişen teknolojiye paralel olarak, kanserli hastalar için çeşitli tedavi yöntemleri ortaya çıkmıştır. Tedavide başarıyı belirleyen en önemli faktör; her hastaya en uygun tedavi yöntemini güncel teknolojik gelişmeler doğrultusunda doğru olarak seçebilmektir. Bu amaçla, oluşturulan bilimsel platformlarda her hasta enine boyuna tartışılır ve en uygun tedavi yöntemi seçilir. Kuşkusuz ki, bilimsel platformlar birçok farklı daldan uzman doktorlardan oluşur. Multidsipliner bir yaklaşımla hasta hakkında kararlar alınır. Böylece hangi tedavinin veya hangi teknolojik gelişmenin hastaya uygun olduğu belirlenir. Kişiye özel tedavi şeması ortaya konur.
Florence Nightingale İstanbul hastanesinde Multidisipliner Onkoloji Konseyi birçok kanserin modern tedavisi için bilimsel bir platform olarak hizmet vermektedir.

Tümör konseyinde;

Özellikle HCC ve Kolanjiyokarsinom gibi karaciğer kanserleri ve kolon-meme-akciğer-pankreas-böbrek-kadın genital sistem-mide kanserleri ve bunların karaciğer metastazları konusunda uzman hekimler hizmet vermektedir.

Cerrahi tedaviler, karaciğer transplantasyonu, kemoterapi ve immünoterapi, radyoterapi, nükleer tıp hedefe yönelik tedavileri, radyoembolizasyon, kemoembolizasyon, tümöral ablasyon (RF, Mikrodalga, IRE, Cryo ablasyon) gibi birçok tedavi yöntemi hastalar için tartışılmaktadır.

Karaciğer transplantasyonu, karaciğer cerrahisi, immünoterapi, hedefe yönelik tedaviler ve radyoembolizasyon tedavi seçeneklerinde ön plana çıkmış bir bilimsel platformda hastalarımıza hizmet vermekten mutluluk duymaktayız.

Uluslararası ve ulusal İkincil Görüş ve Danışma (MSO; Medical Second Opinion) teknolojik altyapısı ile de dijital hizmet verebilmekteyiz.

Toplantıyı gerçekleştirenler:

Prof. Dr. Murat Cantaşdemir (Girişimsel Radyoloji)

Prof. Dr. Yaman Tokat (Genel Cerrahi; Karaciğer cerrahisi ve Transplantasyonu)

Prof. Dr. Cüneyt Türkmen (Nükleer Tıp)

Prof. Dr. Canan Akman(Radyoloji)

Prof. Dr. Yıldıray Yüzer (Genel Cerrahi; GIS onkoloji ve Karaciğer cerrahisi)

Prof. Dr. Sümer Yamaner (Genel Cerrahi; GIS onkoloji cerrahisi)

Prof. Dr. Nagihan İnan Gürcan (Radyoloji)

Prof.Dr. Şefik İğdem (Radyasyon Onkolojisi; Radyoterapi)

Doç. Dr. Cem İyibozkurt (Jinekolojik Onkoloji cerrahisi)

Uzm. Dr. Esat Namal (Medikal Onkoloji)

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yakupoğlu (Girişimsel Radyoloji)

Doç. Dr. Erkan Kaba (Göğüs Cerrahisi; Akciğer kanseri cerrahisi)

Uzm. Dr. Mari Benli (Nükleer Tıp)

Uzm. Dr. Cengiz Dibekoğlu (Genel Cerrahi; GIS onkoloji cerrahisi