Girişimsel radyolojide hem görerek hedefe ulaşmak hem de hedefe yönelik tedavi yapmak mümkündür.

girişimsel radyoloji

Girişimsel radyoloji, görüntüleme yöntemleri kılavuzluğunda yapılan ileri tetkik ve tedavi yöntemlerine verilen genel isimdir.

Anjiyografi, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri kullanılır.

Bu görüntüleme yöntemleri ile hedefe ulaşılır ve hedefe yönelik tedaviler gerçekleştirilir. Ameliyat ve derin kesi gerekmez.

Girişimsel radyoloji, fiziksel koşulların ve teknolojik alt yapının güçlü olduğu bir sağlık kuruluşu ve iyi bir ekip çalışmasını gerektirir. Bu amaçla, Grup Florence Nigthingale Hastaneleri bünyesinde Girişimsel Radyoloji Merkezi kurulmuştur.

Girişimsel Radyoloji Merkezimizde gelişmişgörüntüleme cihazları ve tecrübeli girişimsel radyoloji ekibi, Florence Nightingale hastaneler grubunun güçlü teknik alt yapısı ile başarılı tedavilere imza atmaktadır.

Karaciğer kanseri ve karaciğer metastazları başta olmak üzere pek çok hastalığın modern teknoloji ile tanı ve tedavisi yapılabilmektedir.

Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.