Tiroid nodülleri tanısı ve ameliyatsız tedavisi

Ultrason altında çok ince bir iğne ile tiroid nodülünden örnek almak ve örneği histopatolojik olarak incelemek, nodülün kanser olup olmadığını %95 oranında belirler.

Kanser olmayan nodüller yine ince bir iğne ile yakılabilir (Troid Nodül RF Ablasyon).
RF ablasyon ameliyet değildir, boyunda iz bırakmaz ve sonrasında tiroid ilacı kullanımı gerekmez.
  • Bening yani selim tiroid nodülü
  • Tekrarlayan ameliyat edilemeyen habis tiroid nodülleri
  • Tekrarlayan ameliyat edilemeyen lenf nodları