Kanser tedavisi

Kanser tedavisinde “Lokoregional Kanser Tedavisi”  yani kanser dokusuna yönelik tedavi (kanserde hedefe yönelik tedavi) her geçen gün daha çok öne çıkmaktadır.

Modern onkolojik tedavi yaklaşımında girişimsel onkoloji önemli bir yer edinmiştir. Hedefe yönelik kemoembolizasyon ve radyoembolizasyon ile tümöral ablasyon uygulamaları kanserli dokuyu yok etme şansımızı artırmaktadır.

Kanserli dokuya ulaşmak ve hedefe yönelik tedavi gerçekleştirmek için yeni teknolojik tedavi yöntemlerinin tam merkezinde girişmsel onkoloji bulunmaktadır. 

 • Karaciğer kanseri (hepatosellüler karsinom- HCC - siroz zemininde kanser)
 • Karaciğer metastazları (meme, kalın bağırsak-kolon, pankreas, mide, akciğer, nöroendokrin vb. kanserlerin karaciğere yayılması)
 • Kolanjiyokarsinom (safra yolları kanseri)
 • Böbrek kanseri
 • Pankreas kanseri
 • Akciğer kanseri
 • Kemik kanseri ve kemik metastazları
 • RF ablasyon
 • MW Mikrodalga ablasyon
 • Cryo ablasyon
 • IRE ablasyon
 • HIFU ablasyon
 • Radyoembolizasyon, mikroküre tedavisi, Yt-90
 • Kemoembolizasyon
 • Kemosatürasyon, PHP
 • Pankreas biyopsisi
 • Karaciğer biyopsisi
 • Böbrek biyopsisi
 • Akciğer biyopsisi
 • Tiroid biyopsisi
 • Kemik iliği biyopsisi
 • Kemik – vertebra biyopsisi
 • Lenf nodu biyopsisi
 • Meme biyopsisi

Detaylı bilgi için tıklayınız.