Miyom ameliyatsız tedavisi

Miyom tedavisinde ameliyata alternatif olarak embolizasyon, RF ablasyon ve HIFU ablasyon ile tedavi mümkün olabilmektedir.

• Miyom embolizasyonu
• Miyom RF ablasyon
• HIFU ile miyom tedavisi