İdrar yolu tıkanıklıkları tedavisi

İdrar yolları tıkanıklıklarında US, BT veya skopi altında nefrostomi yapmak, özellikle çocuk ve bebeklerde böbrek sağlığını korumak için çok önemlidir. Böbrek nakilli hastalarda bu önem daha da artmaktadır.
• Nefrostomi
• Ureter stenti
• Pediyatrik (çocuk) nefrostomi