Muayeneler ve Laboratuvar Tetkikleri 

 • Kardiyovasküler stres test(treadmill,bisik,farm.            
 • Preop solunum fonksiyon testi                               
 • Dahili+Kardiyoloji muayene uzm.dr.                          
 • Kolesterol, total                                           
 • HDL-kolesterol                                              
 • LDL-kolesterol                                              
 • Trigliserit                                                 
 • Açlık kan şekeri                                            
 • Tokluk Kan ŞekeriI(2h)                                      
 • Aspartat aminotransferaz (AST, SGOT)                        
 • Alanin aminotransferaz (ALT) (SGPT)                         
 • Üre nitrojeni, kan (BUN)                                    
 • Kreatinin                                                   
 • Ürik asit                                                   
 • TSH (Tiroid stimulan hormon)                                
 • PSA (Prostat spesifik antijen)                              
 • Kan sayımı, otomatize (en az 18 parametre)                  
 • Sedimentasyon                                               
 • idrar tahlili (strip ve mikroskobi) (bilurubin, glukoz, hemo
 • Gizli kan, dışkı                                            
 • AKCIGER AO GRAFISI                                          
 • TUM BATIN USG