Minimal İnvaziv Yaklaşım

Günümüz teknolojisi artık ameliyatlarda geniş kesileri bir çok durumda gereksiz kılmıştır. Laparoskopik, endoskopik ya da robotik cerrahi uygulamaları giderek yaygınlaşmakta ve daha da önemlisi giderek bilimsel açıdan kabul görmektedir.

Gerçek tıbbi gerekçelerle, uygun olan her hastada minimal invaziv yöntemler olan Laparoskopik, endoskopik ya da robotik cerrahi uygulamaları tercih etmekteyiz. Tüm ekibimizin bu alanda eğitimi ve deneyimi mevcuttur. Son 5 yıl içinde hastanemizde yapılan apandisit ameliyatlarının %93 ü, safra kesesi ameliyatlarının ise %97 si laparoskopik yöntemle tamamlanmıştır.

Laparoskopiyi kullandığımız diğer ameliyatlar şunlardır;

  • Kasık ve göbek fıtıkları
  • Mide fıtıkları
  • Kalın barsak hastalıkları ve tümörleri
  • Ülser delinmeleri
  • Karaciğerin kistik hastalıkları
  • Dalak operasyonları
  • Batın içi biyopsiler

Minimal invaziv yöntemler, hastaların ameliyat sonrası daha hızlı derlenmelerini, daha az ağrı hissetmelerini, günlük yaşama daha erken dönmelerini sağlamaktadır.

Örneğin bir ameliyat için hastanın karnında büyük bir kesi yerine yaklaşık birer cm'lik dört ya da beş küçük kesi yapıldığında; hem iyileşecek yara alanı belirgin olarak küçülmekte, hem bu yaraların ağrısı çok daha az olmakta hem de bu bölgelerden fıtık oluşma riski büyük yaraya göre belirgin olarak düşmektedir.

Minimal invaziv yöntemler ile yapılan genel cerrahi ameliyatlarından sonra çok daha rahat ve ağrısız hareket eden ve soluk alıp verebilen hastalarımızda ameliyat sonrası dönemde solunum komplikasyon riski başta olmak üzere pek çok komplikasyon riski ciddi oranda azalabilmektedir.

Genel cerrahi bölümümüzde temel tıbbi doğrulardan uzaklaşmamak ilke edinilmiştir. Bu doğrultuda sadece uygun vakalarda minimal invaziv cerrahi uygulanmakta, uygun olmayan vakalarda ise bilinen geleneksel cerrahi yöntemleri ile tedavi sağlanmaktadır.

genel cerrahi