Genel Cerrahi Bölümü'müzün Temel İlkeleri

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Genel Cerrahi Bölümümüzde;

Modern tıp dünyasında kabul edilen ve uygulanan tüm yöntemler hastalarımızın hizmetine sunulmaktadır. Genel Cerrahi Bölümü; poliklinik ve servis olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Acil servise başvuran ve cerrahi tedaviye ihtiyaç duyan hastalarımıza da 24 saat hizmet verilmektedir.

Genel Cerrahi Bölümü uzman hekimlerimiz; tanı veya tedavi amaçlı başvuran tüm hastalara kapsamlı bir tıbbi sorgu ve muayene sonrasında gerekli süreçleri planlamakta, ihtiyaç halinde diğer branş hekimleri ile multidisipliner bir yaklaşım içerisinde değerlendirmelerini yaparak, hizmetlerini devam ettirmektedirler.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Genel Cerrahi Bölümümüzün temel ilkeleri;

  • Bütüncül yaklaşım
  • Ekip çalışması
  • Branşlaşma
  • Minimal invaziv yaklaşım (laparoskopik ve robotik cerrahi yaklaşım) olarak sıralanabilir
genel cerrahi