Bütüncül Yaklaşım ve Ekip Çalışması

Bütüncül Yaklaşım

Genel cerrahi bölümü olarak temel ilkemiz, hastanın sadece ameliyat edilecek organına değil bir bütün olarak hastaya odaklanılmasıdır.

Bu şekilde, hastamıza azami yarar sağlarken komplikasyon risklerini de asgariye indirgemek amaçlanmıştır.

Ameliyat edilecek hastanın genel organ sistemleri muayeneleri de kontrolden geçirilerek çağdaş bir ortamda etkin ve güvenli bir sağlık hizmeti sunumu gerçekleştirilir.

Ekip Çalışması

Ameliyatlar bir ekip işidir ve tam anlamıyla bir senfoni orkestrası kusursuzluğunda icra edilen eserler halindedirler. Hastanemizde genel cerrahi bölümü olarak her ameliyata bu gözle bakarız.

Cerrahi ekibin en önemli parçası anestezi ve yoğun bakım ekibidir ve hastanemizde bu alanda dünyadaki birçok gelişmiş ülke düzeyinde hizmet verilmektedir.

Hastanemiz kardiyoloji (kalp hastalıkları) konusunda ülkemizin önde gelen kurumlarından olduğu için cerrahi ekiplerine kardiyoloji desteği son derece güçlüdür.

Bunların dışında genel cerrahi ekibimize iç hastalıkları, gastroenteroloji, göğüs hastalıkları, üroloji, jinekoloji, onkoloji, radyoloji ve girişimsel radyoloji ile diğer tüm branşlar ile de multidisipliner çalışma içindedir.

genel cerrahi